English Proverbs – I

If anything can go wrong, it will.

Jeśli coś może się nie udać, to na pewno się nie uda.

 

If a thing is worth doing, it is worth doing well.

Jeśli coś jest warte zrobienia, to warto robić to dobrze.

 

If at first you do not succeed, try, try again.

Jeśli nie udało się za pierwszym razem, próbuj, próbuj dalej.

If God had meant us to fly, he would have given us wings.

Jeśli Bóg chciałby żebyśmy latali, to dałby nam skrzydła.

 

When life gives you lemons, make lemonade.

Gdy życie daje ci cytryny – zrób lemoniadę.

 

If the cap fits, wear it.

Jeśli coś cię dotyczy, zaakceptuj to, pogódź się z krytyką.

Dosłownie: Jeśli czapka pasuje, włóż ją.

 

If the mountain will not come to Mohammed, then Mohammed must go to the mountain.

Jeśli góra nie przyjdzie do Mahometa, Mahomet przyjdzie do góry.

 

If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost.

Jeśli bogactwo jest stracone, nic nie jest stracone. Jeśli zdrowie jest stracone, coś jest stracone. Jeśli osobowość jest stracona, wszystko jest stracone.

 

If wishes were horses, beggars would ride.

Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.

Dosłownie: Gdyby życzenia były końmi, to żebracy, by jeździli.

 

If you cannot be good, be careful.

Jeśli nie możesz być dobry, bądź ostrożny.

 

If you cannot stand the heat, get out of the kitchen.

Jeśli nie podoba ci się tu, możesz odejść.

Dosłownie: Jeśli nie możesz znieść gorąca, wyjdź z kuchni.

 

If you pay peanuts, you get monkeys.

Jaka płaca, taka praca.

Dosłownie: Jeśli płacisz orzeszkami, dostajesz małpy.

 

If you want a thing done well, do it yourself.

Jeśli chcesz, by coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam.

 

If your enemy wrongs you, buy each of his children a drum.

Jeśli twój wróg cię krzywdzi, kup każdemu z jego dzieci po bębenku.

 

In for a penny, in for a pound.

Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B.

Dosłownie: Wchodzisz za pensa, wchodzisz za funta.

 

In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king.

W królestwie ślepych, jednooki jest królem.

 

It is a dirty bird which fouls its own nest.

Zły ptak, co własne gniazdo kala.

 

It is a long way to Tipperary.

Daleka jest droga do celu.

Dosłownie: Daleka jest droga do Tipperary.

 

It is all grist to the mill.

Wszystko to woda na młyn.

Dosłownie: Wszystko jest ziarnem dla młyna.

 

It is an ill wind that blows no one any good.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Dosłownie: Złowieszczy to wiatr, który nie przywiewa nikomu nic dobrego.

 

It is best to be on the safe side.

Przezorny zawsze ubezpieczony.

Dosłownie: Najlepiej być po bezpiecznej stronie.

 

It is better to give than to receive.

Lepiej jest dawać niż brać.

 

It is better to travel hopefully than to arrive.

Lepiej podróżować z nadzieją niż przyjechać.

 

It is easy to be wise after the event.

Mądry Polak po szkodzie.

Dosłownie: Łatwo jest być mądrym po wydarzeniu.

 

It is easy to bear the misfortunes of others.

Łatwo jest znosić nieszczęścia innych.

 

It is never too late.

Nigdy nie jest za późno.

 

It is no use crying over spilt milk.

Co się stało, to się nie odstanie./Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

                                                           

It is the early bird that gets the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje./Kto pierwszy, ten lepszy.

Dosłownie: Wczesny ptak dostaje robaka.

 

It never rains but it pours.

Nieszczęścia chodzą parami.

Dosłownie: Nigdy nie pada, ale jest ulewa.

 

It takes all sorts to make a world.

Na świecie różnie bywa./Ludzie są różni.

Dosłownie: Trzeba różnych rodzajów, by stworzyć świat.

 

It takes one to know one.

Trafiła kosa na kamień./Przyganiał kocioł garnkowi.

Dosłownie: Potrzeba jednego, by poznać jednego.

 

It takes two to tango.

Do tanga trzeba dwojga.

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!