English Proverbs – A

A bad workman always blames his tools.

Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

Dosłownie: Zły pracownik zawsze obwinia swoje narzędzia.

 

A bird in the hand is worth two in the bush.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Dosłownie: Ptak w ręku jest wart dwóch w krzakach.

 

A cat in gloves catches no mice.

Kot w rękawicach nie złapie myszy.

A chain is only as stron as its weakest link.

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.

 

A change is as good as a rest.

Zmiana jest tak dobra jak odpoczynek.

 

A deaf husband and a blind wife are always a happy couple.

Głuchy mąż i ślepa żona są zawsze szczęśliwą parą.

 

A dog is a man’s best friend.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka.

 

A drop in the bucket.

Kropla w morzu potrzeb.

Dosłownie: Kropla w wiadrze.

 

A drowning man will clutch at a straw.

Tonący brzytwy się chwyta.

Dosłownie: Tonący chwyci słomkę.

 

A fish always rots from the head down.

Ryba psuje się od głowy.

 

A fool and his money are soon parted.

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

Dosłownie: Głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają.

 

A friend in need is a friend indeed.

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

Dosłownie: Przyjaciel w potrzebie jest prawdziwym przyjacielem

 

A golden key can open any door.

Pieniądz otwiera wszystkie drzwi.

Dosłownie: Złoty klucz potrafi otworzyć jakiekolwiek drzwi.

 

A good beginning makes a good ending.

Dobry początek daje dobry koniec.

 

A hard nut to crack.

Twardy orzech do zgryzienia.

 

A house divided against itself cannot stand.

Podzielony dom nie będzie stał.

 

A journey of a thousand miles begins with a single step.

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

 

A knight in shining armour.

Rycerz w lśniącej zbroi.

 

A leopard cannot change its spots.

Wilka ciągnie do lasu.

Dosłownie: Lampart nie może zmienić swoich cętek.

 

A little bird told me.

Mały ptaszek mi powiedział.

 

A little learning is a dangerous thing.

Niewielka wiedza jest rzeczą niebezpieczną.

 

A miss is as good as a mile.

Nieważne, ile zabrakło do osiągnięcia celu, ważne, że nie został on osiągnięty.

Dosłownie: Niewykorzystana szansa jest tak dobra jak mila.

 

A penny saved is a penny earned.

Grosz do grosza, a będzie kokosza.

Dosłownie: Grosz zaoszczędzony, to grosz zarobiony.

 

A person is known by the company he keeps.

Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci kim jesteś.

Dosłownie: Człowieka poznaje się po towarzystwie z jakim przestaje.

 

A problem shared is a problem halved.

Problem, którym się dzielisz jest o połowę mniejszy.

 

A rolling stone gathers no moss.

Toczący kamień nie porasta mchem.

 

A sound mind in a sound body.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dosłownie: Zdrowy umysł w zdrowym ciele.

 

A stitch in time saves nine.

Zaradź kłopotom póki są małe.

Dosłownie: Jeden szew w odpowiednim czasie zaoszczędzi dziewięciu.

 

A watched pot never boils.

Czekającemu czas się dłuży.

Dosłownie: Obserwowany garnek nigdy się nie zagotuje.


A wolf in sheep’s clothing.

Wilk w owczej skórze.

 

A woman’s place is in the home.

Miejsce kobiety jest w domu.

 

A woman’s work is never done.

Praca kobiety nigdy się nie kończy.

 

A word is enough to the wise.

Mądrej głowie dość dwie słowie.
Dosłownie: Jedno słowo wystarczy mądremu.

 

Absence makes the heart grow fonder.

Rozłąka umacnia uczucia.

Dosłownie: Nieobecność sprawia, że serce rośnie w czułość.

 

Accidents will happen.

Wypadki chodzą po ludziach.

Dosłownie: Wypadki będą się zdarzały.

 

Ace in the hole.

As w rękawie.

Dosłownie: As w dziurze.

 

Achilles’ heel.

Pięta Achillesa.

 

Actions speak lauder than words.

Czyny liczą się bardziej niż słowa.

Dosłownie: Czyny mówią głośniej niż słowa.

 

After a storm comes a calm.

Po burzy przychodzi cisza.

 

Alive and kicking.

Mieć się dobrze.

Dosłownie: Żywy i kopiący.

 

All cats are grey in the dark.

Po zmroku wszystkie koty są czarne.

Dosłownie: W ciemności wszystkie koty są szare.

 

All good things come to those who wait.

Cierpliwość popłaca.

Dosłownie: Wszystkie dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają.

 

All good things must come to an end.

Wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć.

 

All is fair in love and war.

W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone.

Dosłownie: Wszystko jest fair w miłości i na wojnie.

 

All is well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

 

All roads lead to Rome.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

 

All that glitters is not gold.

Nie wszystko złoto, co się świeci.

 

All things must past.

Nic nie trwa wiecznie.

Dosłownie: Wszystkie rzeczy muszą przeminąć.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

Nie samą pracą żyje człowiek.

Dosłownie: Praca i brak zabawy czynią z Jacka nudziarza.

 

An eye for an eye and a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

 

An Englishman’s home is his castle.

Mój dom jest moją twierdzą.

Dosłownie: Dom Anglika jest jego twierdzą.

 

An ounce of prevention is worth a pound of cure.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dosłownie: Uncja zapobiegania jest warta funtowi leczenia.

 

As old as the hills.

Stary jak świat.

Dosłownie: Stary jak wzgórza.

 

As you make your bed, so you must lie upon it.

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Dosłownie: Jak sobie pościelisz łóżko, tak musisz w nim leżeć.

 

As you sow so shall you reap.

Co posiejesz, to zbierzesz.

 

Ask a silly question and you will get a silly answer.

Na głupie pytania, są głupie odpowiedzi.

Dosłownie: Zadaj głupie pytanie, a otrzymasz głupią odpowiedź.

 

Ask no questions and hear no lies.

Nie zadawaj pytań, a nie usłysz kłamstw.

 

Attack is the best form of defense.

Atak jest najlepszą formą obrony.

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!