CZASOWNIKI FRAZOWE (PHRASAL VERBS)

     Angielskie czasowniki frazowe (phrasal verbs) tworzone są przez połączenie czasownika głównego z przyimkiem, przysłówkiem, lub nimi oboma. Połączenie takie nadaje tzw. czasownikowi frazowemu całkiem nowe znaczenie, niż wynikałoby to z tłumaczenia jego poszczególnych części składowych. Phrasal verbs najczęściej używa się w mowie potocznej i są stosowane dość często.

     Najskuteczniejszą metodą opanowania umiejętności posługiwania się czasownikami frazowymi jest używanie ich w zdaniach i zapamiętywanie ich znaczeń. Do tego celu stworzyliśmy listę popularnych phrasal verbs wraz ze znaczeniem i przykładami użycia. Czasowniki frazowe posegregowane zostały alfabetycznie zgodnie z wystąpieniem czasownika głównego.

 

CZASOWNIKI-FRAZOWE
1-50 z 460
abide by

przestrzegać czegoś np. prawa lub zasad przykład >

absolve from

oczyszczać kogoś z zarzutów lub wybaczyć komuś przykład >

abstain from

powstrzymać się od czegoś przykład >

account for

wyjaśniać, dlaczego coś się dzieje przykład >

accustom to

przyzwyczaić się do czegoś przykład >

ache for

bardzo czegoś chcieć lub pragnąć przykład >

act out

pokazać wydarzenie przez odegranie go za pomocą akcji i gestów przykład >

act up

źle się zachowywać lub niewłaściwie funkcjonować przykład >

act upon

mieć wpływ na coś przykład >

add up

dodawać przykład >

add up to

powodować dany efekt przykład >

agree with

zdecydować, że opinia jest prawidłowa przykład >

aim at

zmierzać do czegoś przykład >

answer back to

niegrzecznie odpowiadać osobie, której powinieneś być posłuszny przykład >

answer for

ponosić odpowiedzialność, zwykle za coś złego przykład >

ask around

wypytywać, pytać wszystkich wokół przykład >

ask out

zaprosić na randkę przykład >

assist at

asystować komuś przykład >

attribute to

przypisać coś komuś lub czemuś przykład >

average out

wynosić przeciętnie przykład >

back off

przestać mówić komuś jak ma się zachowywać, wycofać się przykład >

back up

popierać, udowadniać, pokazywać, że coś jest prawdziwe przykład >

back up

popierać kogoś przykład >

bail out

wspierać kogoś, udzielić pomocy finansowej przykład >

base on

opierać się na czymś przykład >

be about to

mieć zamiar coś zrobić, prawie zacząć coś robić przykład >

be after

próbować znaleźć, ściągać przykład >

be cut out for

nadawać się, być stworzonym do/dla przykład >

be cut out to be

być odpowiednim do czegoś, mieć wymagane umiejętności, być stworzonym do czegoś przykład >

be down

być przygnębionym, mieć chandrę przykład >

be down with

być chorym na... przykład >

be dying for

marzyć o czymś, pragnąć czegoś przykład >

be fed up with

być zirytowanym lub znudzonym czymś, pragnąć zmiany przykład >

be out of

brakować przykład >

be snowed under with

mieć wiele pracy do zrobienia, więcej niż jesteś w stanie wykonać przykład >

be taken aback

być czymś zaskoczonym lub zszokowanym przykład >

be up for

mieć na coś ochotę przykład >

bear out

potwierdzić przykład >

bear with

czekać na coś/kogoś, okazać cierpliwość przykład >

belong to

być członkiem, należeć do przykład >

blow out

zgasić, zdmuchnąć przykład >

blow up

wybuchać, wysadzić w powietrze, wybuchać gniewem, powiększać przykład >

break down

przestać działać poprawnie, zepsuć się przykład >

break in

dostać się do zamkniętego budynku w celu kradzieży przykład >

break into

włamać się przykład >

break out
break up with

zakończyć małżeństwo lub związek, zerwać przykład >

bring back

przywrócić starą metodę, prawo, system etc. przykład >

bring forward

przełożyć datę jakiegoś wydarzenia na wcześniejszą przykład >

bring in

wprowadzić nowe prawo, metodę, system etc. przykład >

sortuj według nazw angielskich | polskich
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3245. Dziękujemy!