Przykładowe sytuacje (Situations)

Zbiór przykładowych sytuacji z życia codziennego, które pozwolą Ci wybrnąć z prawie każdej sytuacji.

 • 1. You bought an alarm clock. You set it for the morning but it didn’t go off. Go to the shop and make a complaint.
 • Kupiłeś/aś budzik. Nastawiłeś/aś go na rano, ale nie zadzwonił. Idź do sklepu i złóż skargę.

 • 2. You got lost in the mountains and don’t know how to come back. It’s getting dark. Ask a tourist or a villager about the way or accommodation.
 • Zgubiłeś/aś się w górach i nie wiesz jak wrócić. Robi się ciemno. Zapytaj turystę lub mieszkańca wsi o drogę lub zakwaterowanie.

 • 3. You’re a tourist in London. You want to go to the Science Museum but you don’t know where it is. You stop someone in the street. You want to be very polite. What do you say?
 • Jesteś turystą w Londynie. Chcesz iść do Science Museum, ale nie wiesz gdzie ono jest. Zatrzymujesz kogoś na ulicy. Chcesz byś bardzo uprzejmy/a. Co mówisz?

 • 4. Make an appointment at the dentist’s.
 • Umów się na wizytę u dentysty.

 • 5. You’d like to buy a book for your niece’s / nephew’s 10th birthday. Talk about it with a shop assistant at a bookshop.
 • Chciał(a)byś kupić książkę na 10. urodziny swojej siostrzenicy / siostrzeńca. Porozmawiaj o tym z ekspedientem w księgarni.

 • 6. You’re walking in the street and you realize your watch has just stopped. How do you ask a passer-by to give you the time?
 • Idąc ulicą uświadamiasz sobie, że twój zegarek się właśnie zatrzymał. Jak zapytasz przechodnia o podanie ci godziny?

 • 7. You’re in a restaurant and you order a medium done steak. The waiter brings you one which is hardly cooked at all, and is cold. What do you say?
 • Jesteś w restauracji i zamawiasz średnio wysmażony stek. Kelner przynosi ci taki, który jest prawie nieprzygotowany, i zimny. Co mówisz?

 • 8. You would like to buy a pair of jeans but first you want to see yourself with the jeans on. What do you say to the shop assistant?
 • Chciał(a)byś kupić parę jeansów, ale najpierw chcesz zobaczyć jak na tobie leżą. Co mówisz do ekspedienta?

 • 9. You’re visiting a town for the first time. Suddenly, a stranger stops you and asks for the way to a local sight you don’t know. Politely refuse your help and explain why you’re unable to offer it.
 • Jesteś w jakimś mieście po raz pierwszy. Nagle zatrzymuje cię obca osoba i pyta o drogę do lokalnej atrakcji, której nie znasz. Grzecznie odmów pomocy i wyjaśnij, dlaczego nie jesteś w stanie jej zaoferować.

 • 10. Your roommate has left his / her things lying around in a mess. It irritates you. Try to persuade him / her to change his / her ways.
 • Twój współlokator / współlokatorka zostawiła swoje rzeczy leżące wokół w nieporządku. Drażni cię to. Spróbuj go / ją przekonać do zmiany nawyków.

 • 11. You’ve just called a taxi. You want the driver to help you with your suitcases. What do you say to the taxi driver?
 • Właśnie zadzwoniłeś/aś po taksówkę. Chcesz, żeby kierowca pomógł ci z walizkami. Co do niego mówisz?

 • 12. You’re in a train and you want to open the window. There’s somebody sitting opposite you. What do you say to him / her?
 • Jesteś w pociągu i chcesz otworzyć okno. Naprzeciw ciebie ktoś siedzi. Co do niego / niej mówisz?

 • 13. You’re in a shop, trying on a sweater. You really like the sweater but you don’t like the colour. What do you say to the shop assistant?
 • Jesteś w sklepie, przymierzasz sweter. Naprawdę podoba ci się ten sweter, ale nie podoba ci się kolor. Co mówisz do ekspedienta?

 • 14. You’re in a hotel. You need to get up at 7.15 tomorrow morning. What do you say to the receptionist?
 • Jesteś w hotelu. Jutro rano musisz wstać o 7.15. Co mówisz do recepcjonisty?

 • 15. Somebody asks ‘Would you like another sandwich?’. You’re not hungry now because you’ve already had enough to eat. How do you respond?
 • Ktoś pyta ‘Chciałbyś jeszcze jedną kanapkę?’. Nie jesteś teraz głodny/a, bo już wystarczająco dużo zjadłeś/aś. Jak odpowiesz?

 • 16. You’ve just broken your friend’s glasses. What do you say to him / her?
 • Właśnie zepsułeś okulary swojego kolegi / swojej koleżanki. Co mu / jej mówisz?

 • 17. Your friend wants to use your car. However, he is known to be a very bad driver. Refuse politely.
 • Twój przyjaciel chce użyć twojego samochodu. Jednak słynie z tego, że jest złym kierowcą. Odmów grzecznie.

 • 18. You fail your driving exam. Ask the examiner what went wrong.
 • Oblałeś/aś egzamin na prawo jazdy. Zapytaj egzaminatora, co poszło nie tak.

 • 19. You lost your keys. Call the locksmith.
 • Zgubiłeś/aś klucze. Zadzwoń do ślusarza.

 • 20. Your neighbour parked his car in front of your garage. Call him and tell him about your problem.
 • Twój sąsiad zaparkował samochód przed twoim garażem. Zadzwoń do niego i powiedz o problemie.

 • 21. Your bank card is not working. Call the bank and ask what the problem is.
 • Twoja karta bankowa nie działa. Zadzwoń do banku i zapytaj w czym jest problem.

 • 22. Your friend is thinking about a plastic surgery. Convince her is not a good idea.
 • Twoja przyjaciółka myśli o operacji plastycznej. Przekonaj ją, że to nie jest dobry pomysł.

 • 23. You are late for work. Apologize your boss.
 • Spóźniłeś/aś się do pracy. Przeproś swojego szefa.

 • 24. You found a roommate but she has to wait two weeks before moving in. Explain the situation to her.
 • Znalazłeś/aś współlokatorkę, ale musi odczekać dwa tygodnie przed wprowadzeniem się. Wyjaśnij jej sytuację.

 • 25. You are in a museum. Ask about a student discount.
 • Jesteś w muzeum. Zapytaj o zniżki dla studentów.

 • 26. You need some money. Ask your parents for a small loan.
 • Potrzeba ci trochę pieniędzy. Poproś rodziców o pożyczkę.

 • 27. You see a child shoplifting in a supermarket. What do you say?
 • Widzisz dziecko kradnące w supermarkecie. Co mówisz?

 • 28. You ran out of petrol in the middle of the road. Ask for help.
 • Zabrakło ci benzyny na środku trasy. Poproś o pomoc.

 • 29. Your friend drinks too much coffee. Advice him to stop.
 • Twój znajomy pije zbyt dużo kawy. Doradź mu, aby przestał.

 • 30. You have a cold. Ask the pharmacist for some medicine.
 • Jesteś przeziębiony/a. Zapytaj farmaceutę o jakieś leki.

 • 31. You’re making a cake but you ran out of sugar. Ask your neighbour for help.
 • Robisz ciasto, ale zabrakło cukru. Poproś sąsiada o pomoc.

 • 32. You want to become a vegetarian. Ask doctor for opinion.
 • Chcesz zostać wegetarianinem. Zapytaj lekarza o opinię.

 • 33. Your friend is late. Call him and explain you cannot wait.
 • Twój przyjaciel się spóźnia. Zadzwoń do niego i wyjaśnij, że nie możesz czekać.

 • 34. Book a flight ticket to London.
 • Zarezerwuj bilet na lot do Londynu.

 • 35. Convince your friends to go to the swimming pool with you at the weekend.
 • Przekonaj swoich przyjaciół, aby pójść na basen w weekend.

 • 36. Book tickets for a play in a theatre.
 • Zarezerwuj bilety na sztukę w teatrze.

 • 37. You need to call your parents but your battery is dead. Ask a stranger for help.
 • Musisz zadzwonić do rodziców, ale bateria ci padła. Poprosić o pomoc nieznajomego.

 • 38. Exchange zlotys to euro.
 • Wymień złote na euro.

 • 39. Ask your professor to delay the date of the exam.
 • Zapytaj swojego profesora, czy da się przesunąć datę egzaminu.

 • 40. You are in cinema but people in front of you are very loud. Ask them to be quiet.
 • Jesteś w kinie, ale ludzie przed tobą zachowują się bardzo głośno. Poproś, aby byli cicho.

 • 41. Open a bank account.
 • Otwórz konto w banku.

 • 42. You want to apply for a job in a bank. How do you present yourself?
 • Chcesz ubiegać się o pracę w banku. Jak się zaprezentujesz?

 • 43. Invite your friend for a dance in your school.
 • Zaproś przyjaciela/przyjaciółkę na potańcówkę w swojej szkole.

 • 44. Invite your uncle for your wedding.
 • Zaproś wujka na swój ślub.

 • 45. Ask for books in the library.
 • Zapytaj o książki w bibliotece.

 • 46. Your dog behaves strangely. Ask your friend to recommend you a good vet.
 • Twój pies zachowuje się dziwnie. Poproś znajomego, aby polecił ci dobrego weterynarza.

 • 47. You see an old lady carrying a heave bag with shopping. Offer your help.
 • Widzisz staruszkę niosącą torbę z zakupami. Zaoferuj swoją pomoc.

 • 48. You have to buy a shampoo but you have sensitive skin. Ask the shop assistant for help.
 • Musisz kupić szampon, ale masz wrażliwą skórę. Poproś sprzedawcę o pomoc.

 • 49. Offer to wash your father’s car.
 • Zaoferuj umycie samochodu ojca.

 • 50. Your boss wants you to work overtime but you have an appointment with a doctor. Refuse politely.
 • Twój szef chce, abyś pracował/a po godzinach, ale ty masz wizytę u lekarza. Odmów grzecznie.

 • 51. You’re staying at a hotel and people in the room next door have been very noisy all night. How do you complain at the reception desk?
 • Przebywasz w hotelu, w którym osoby z pokoju obok zachowywały się bardzo hałaśliwie przez całą noc. Jak skarżysz się w recepcji?

 • 52. You booked a hotel room in advance but it turned out that you won’t be able to stay there. Get in touch with the hotel reception and cancel your reservation. Give a reason.
 • Zarezerwowałeś/aś pokój hotelowy z wyprzedzeniem, ale okazało się, że nie będziesz w stanie tam się zatrzymać. Nawiąż kontakt z recepcją hotelową i odwołaj swoją rezerwację. Podaj powód.

 • 53. You’re in a hotel. You want to know the names of some good shops in the town. Politely ask the receptionist to recommend some places.
 • Jesteś w hotelu. Chcesz poznać nazwy jakichś dobrych sklepów w mieście. Uprzejmie poproś recepcjonistę, by polecił ci jakieś miejsca.

 • 54. You’re staying with a British family. A friend from your country is visiting you. You need permission to invite him / her to the house. What do you say?
 • Zatrzymałeś/aś się u brytyjskiej rodziny. Przyjaciel/Przyjaciółka z twojego kraju cię odwiedza. Potrzebujesz zgody na zaproszenie go/jej do domu. Co mówisz?

 • 55. You’re visiting a historic city abroad. You suddenly realize that you missed your last bus. Ask a passer-by for help.
 • Odwiedzasz historyczne miasto za granicą. Nagle uświadamiasz sobie, że uciekł ci ostatni autobus. Poproś przechodnia o pomoc.

 • 56. You’re looking for the British Museum but you’re lost. You stop somebody in the street. What do you ask him / her?
 • Szukasz British Museum, ale się zgubiłeś/aś. Zatrzymujesz kogoś na ulicy. O co go / ją pytasz?

 • 57. You’re suffering from stomach discomfort. Consult the doctor.
 • Cierpisz na dolegliwości żołądkowe. Skonsultuj się z lekarzem.

 • 58. You want to rent a room for the school year. You’re talking to a landlady. Find out what she expects of you and what she offers.
 • Chcesz wynająć pokój na rok szkolny. Rozmawiasz z właścicielką. Dowiedz się, czego od ciebie oczekuje i co oferuje.

 • 59. You want to get off the bus but someone is standing in front of you. What do you say to him / her?
 • Chcesz wysiąść z autobusu, ale ktoś przed tobą stoi. Co do niego / niej mówisz?

 • 60. Your friend made a cake but you are allergic to nuts. What do you say?
 • Twój przyjaciel / przyjaciółka zrobił/a tort, ale ty masz uczulenie na orzechy. Co mu/jej powiesz?

 • 61. You were travelling without a ticket. Talk to the ticket inspector.
 • Jechałeś/aś bez biletu. Porozmawiaj z konduktorem.

 • 62. You have an important event at work. Ask your friend what to wear.
 • Masz ważne wydarzenie w pracy. Zapytaj znajomego w co się ubrać.

 • 63. You need to find the nearest post office because you have a letter to send. Ask for directions.
 • Musisz znaleźć najbliższy urząd pocztowy, ponieważ masz list do wysyłania. Zapytaj o drogę.

 • 64. The bus was crowded and you spilt your coffee on a man’s shirt. Apologize.
 • Autobus był zatłoczony i rozlałeś/aś kawę na koszulę mężczyzny. Przeproś.

 • 65. You were at the hairdresser’s but you’re not happy with the result. Make a complain.
 • Byłaś u fryzjera, ale nie jesteś zadowolona z efektów. Złóż skargę.

 • 66. You’re at a train station. Ask about the time of departure and arrival of the train to Nottingham.
 • Jesteś na dworcu kolejowym. Zapytaj o czas odjazdu i przyjazdu pociągu do Nottingham.

 • 67. You think the bus you’re on goes to the city centre. You want to check this. What do you say to another person on the bus?
 • Myślisz, że autobus, w którym jesteś jedzie w stronę centrum miasta. Chcesz to sprawdzić. Co mówisz do innej osoby w autobusie?

 • 68. You’ve got a meeting with Mr Brown at 4 o’clock this afternoon, but you don’t feel well. Call Mr Brown and leave a message with the secretary.
 • Masz spotkanie z panem Brownem o czwartej popołudniu, ale nie czujesz się dobrze. Zadzwoń do pana Browna i zostaw wiadomość u sekretarki.

 • 69. Your friend has asked you to help him / her repair his / her bike. Offer your help and arrange the time to do it.
 • Twój przyjaciel / Twoja przyjaciółka poprosiła cię o pomoc w naprawieniu jego / jej roweru. Zaoferuj swoją pomoc i ustal termin, kiedy to zrobisz.

 • 70. You’re in a restaurant and you’ve asked for the bill. There are some things on it which you didn’t order. What do you say to the waiter?
 • Jesteś w restauracji i poprosiłeś/aś o rachunek. Są na nim rzeczy, których nie zamawiałeś/aś. Co mówisz kelnerowi?

 • 71. You don’t know where the bus station is. Politely ask somebody in the street.
 • Nie wiesz gdzie jest dworzec autobusowy. Grzecznie zapytaj kogoś na ulicy.

 • 72. Your friend is taking his / her driving test today. What do you say to him / her?
 • Twój przyjaciel / Twoja przyjaciółka zdaje dziś egzamin na prawo jazdy. Co do niego / niej mówisz?

 • 73. It’s your first day at a language school in Britain. You’re there with your friend Kate. You want to introduce yourself and your friend to another student. What do you say?
 • To twój pierwszy dzień w szkole językowej w Wielkiej Brytanii. Jesteś tam ze swoją przyjaciółką Kate. Chcesz przedstawić siebie i swoją przyjaciółkę innemu uczniowi. Co mówisz?

 • 74. Compliment on your friend’s new hairstyle.
 • Pochwal nową fryzurę twojego przyjaciela / twojej przyjaciółki.

 • 75. Offer to babysit your cousin’s child.
 • Zaoferuj opiekę nad dzieckiem twojego kuzyna.

 • 76. You’re going to the cinema with another student. You want to decide where to meet. What do you say to him / her?
 • Idziesz do kina z innym uczniem. Chcesz zdecydować, gdzie się spotkacie. Co mu / jej mówisz?

 • 77. You bought an MP3 player yesterday in a department store. When you press PLAY nothing happens. You go back to the shop, and the shop assistant asks ‘Can I help you?’. What do you say?
 • Kupiłeś/aś wczoraj odtwarzacz MP3 w centrum handlowym. Gdy wciskasz PLAY, nic się nie dzieje. Wracasz do sklepu i ekspedient pyta ‘Czy mogę panu/i pomóc?’. Co mówisz?

 • 78. Your godchild has birthday. Ask the shop assistant about the most proper toy.
 • Twoja chrześnica ma urodziny. Zapytaj sprzedawcę o najbardziej odpowiednie zabawki.

 • 79. Your friend asked you to babysit his child. Refuse politely.
 • Twój przyjaciel poprosił Cię, abyś opiekował/a się jego dzieckiem. Odmów grzecznie.

 • 80. You’re going to the cinema with a friend but you haven’t decided where to meet. What do you say to your friend?
 • Idziesz do kina z kolegą / koleżanką, ale nie zdecydowaliście jeszcze, gdzie się spotkacie. Co mówisz do koleżanki / kolegi?

 • 81. You’re in a friend’s house. You’d like to smoke a cigarette, but you’re not sure if he / she accepts people smoking in his / her house. What do you say to him / her?
 • Jesteś w domu u kolegi / koleżanki. Chciał(a)byś zapalić papierosa, ale nie jesteś pewny/a czy on / ona akceptuje ludzi palących u niego / niej w domu. Co do niego / niej mówisz?

 • 82. You want to rent your flat. Ask a lawyer for advice.
 • Chcesz wynająć swoje mieszkanie. Zapytaj prawnika o poradę.

 • 83. Order a pizza for you and your friends.
 • Zamów pizzę dla ciebie i twoich znajomych.

 • 84. Make an appointment with a hairdresser.
 • Umów się na wizytę u fryzjera.

 • 85. Ask your hairdresser about the colours that suit you best?
 • Zapytaj fryzjera o kolory, które najbardziej do ciebie pasują?

 • 86. You booked a double room in a hotel. However, when you reached the hotel, they informed you, they never got your reservation. What do you say?
 • Zarezerwowałeś/aś podwójny pokój w hotelu. Jednak po dotarciu do hotelu okazuje się, że nie otrzymano twojej rezerwacji. Co mówisz?

 • 87. Your friend read your diary. You are very angry. What will you tell your friend?
 • Twój przyjaciel przeczytał twój pamiętnik. Jesteś bardzo zły/a. Co mu powiesz?

 • 88. You forgot to take the book back to the library on time. Explain yourself.
 • Zapomniałeś/aś oddać książkę do biblioteki na czas. Wytłumacz się.

 • 89. You’re having a driving licence examination in two days. Ask your father to practice with you.
 • Za dwa dni masz egzamin na prawo jazdy. Poproś ojca, aby z tobą poćwiczył.

 • 90. Your friend failed his driving exam. Cheer him up.
 • Twój przyjaciel oblał egzamin na prawo jazdy. Pociesz go.

 • 91. You want to book a room in a hotel but you’re planning to come with your dog. Ask if such an option is possible.
 • Chcesz zarezerwować pokój w hotelu, ale planujesz przyjechać z psem. Spytaj czy taka opcja jest możliwa.

 • 92. You were staying in an expensive hotel but you were not happy with the services it provided. Make a complain.
 • Zatrzymałeś się w drogim hotelu, ale nie jesteś zadowolony z ich usług. Zareklamuj usługi.

 • 93. You have problems with your eyes. Describe your problems to a doctor.
 • Masz problem z oczami. Opisz swoje problemy lekarzowi.

 • 94. Your friend wants to lose some weight. Offer some advice.
 • Twój przyjaciel / przyjaciółka chce schudnąć. Poradź mu / jej.

 • 95. You have an interview but you are going to have your furniture delivered on the same day. Ask your friend to let the delivery men in.
 • Masz rozmowę o pracę, ale w tym samym czasie dostarczą twoje meble. Poproś znajomego, aby wpuścił mężczyzn od dostawy.

 • 96. You want to organize a party. Inform your neighbours about it.
 • Chcesz zorganizować imprezę. Poinformuj o tym swoich sąsiadów.

 • 97. Your friend has a job interview but is not dressed properly. Tell him delicately he should change.
 • Twój przyjaciel ma rozmowę kwalifikacyjną, ale nie jest odpowiednio ubrany. Powiedz mu delikatnie. że powinien się przebrać.

 • 98. You want to buy a car but know nothing about it. Ask your friend for advice.
 • Chcesz kupić samochód, ale nie znasz się na tym. Poproś swojego znajomego o radę.

 • 99. Your grandmother broke her leg. Call the hospital.
 • Twoja babcia złamała nogę. Zadzwoń do szpitala.

 • 100. Your friend is moving to a new house. Offer your help.
 • Twój przyjaciel przenosi się do nowego domu. Zaoferuj swoją pomoc.

 • 101. You know your classmate was cheating during the exam. What will you tell him?
 • Wiesz, że twój kolega ściągał podczas egzaminu. Co mu powiesz?

 • 102. You arrive to Los Angeles and want to rent a car. What do you say?
 • Przyjeżdżasz do Los Angeles i chcesz wynająć samochód. Co robisz?

 • 103. You took your sister’s sweater without asking and it got dirty. Apologize.
 • Wzięłaś sweter swojej siostry bez pytania i pobrudziłaś go. Przeproś.

 • 104. You want to buy a pair of sunglasses. Ask the shop assistant for help.
 • Chcesz kupić okulary przeciwsłoneczne. Poproś sprzedawcę o pomoc.

 • 105. Call you friend and move your meeting to another day.
 • Zadzwoń do przyjaciela i przełóż spotkanie na inny dzień.

 • 106. You bought a sweater but it is too small. Exchange it.
 • Kupiłeś/aś sweter, ale jest za mały. Wymień go.

 • 107. You want to bake a cake. Ask your grandmother how to do it.
 • Chcesz upiec ciasto. Zapytaj swoją babcię, jak to zrobić.

 • 108. Your computer suddenly broke. Contact the specialist.
 • Komputer nagle przestał działać. Skontaktuj się ze specjalistą.

 • 109. You can hear your neighbours fighting. Call the police.
 • Słyszysz kłótnie swoich sąsiadów. Wezwij policję.

 • 110. Your friend has no place to stay. Offer him help.
 • Twój znajomy nie ma gdzie się zatrzymać. Zaoferuj mu pomoc.

 • 111. You saw an accident. Call the hospital!
 • Widziałeś/aś wypadek. Zadzwoń do szpitala!

 • 112. You have to postpone your appointment with the dentist.
 • Musisz przełożyć wizytę u dentysty.

 • 113. Organize private language lessons for your child.
 • Zorganizuj prywatne lekcje języka dla twojego dziecka.

 • 114. You forgot to pay electricity bill and your electricity was cut off. Call the provider.
 • Zapomniałeś/aś zapłacić rachunków za energię elektryczną i prąd został odcięty. Zadzwoń do dostawcy.

 • 115. You paid for your groceries but you got too little change.
 • Zapłaciłeś/aś za artykuły spożywcze, ale dostałeś/aś za mało reszty.

 • 116. Your friend doesn’t look too well. Suggest going to a doctor.
 • Twój znajomy nie wygląda zbyt dobrze. Zaproponuj udanie się do lekarza.

 • 117. Return a train ticket.
 • Zwróć bilet na pociąg.

 • 118. You need to change tyres in your car. What do you say?
 • Trzeba zmienić opony w samochodzie. Co mówisz?

 • 119. Ask your professor for additional homework.
 • Poproś swojego profesora o dodatkowe zadania domowe.

 • 120. Shower in your hotel room is not working. Call the reception desk.
 • Prysznic w pokoju hotelowym nie działa. Zadzwoń do recepcji.

 • 121. Ask your mother about the present for your father.
 • Zapytaj swoją matkę o prezent dla twojego ojca.

 • 122. Your friends owes you some money. Ask him to give it back to you.
 • Znajomy jest ci winien pieniądze. Poproś go, aby oddał ci je z powrotem.

 • 123. You bought milk but at home you realized it was sour. Make a complain.
 • Kupiłeś mleko, ale w domu zdałeś sobie sprawę, że jest kwaśne. Złóż skargę.

 • 124. You are in an expensive restaurant. However, the man at the next table is smoking. Ask the waiter for intervention.
 • Jesteś w drogiej restauracji. Jednak mężczyzna przy sąsiednim stoliku pali. Poproś kelnera o interwencję.

 • 125. Recommend a new night club to a workmate.
 • Poleć nowy klub nocny swojemu koledze z pracy.

 • 126. You missed a lecture. Ask your friend for notes.
 • Przegapiłeś/aś wykład. Poproś swojego przyjaciela o notatki.

 • 127. Your friend asked you for advice about washing sweaters. Help him.
 • Twój przyjaciel poprosił cię o radę dotyczącą wyprania swetra. Pomóż mu.

 • 128. You think you deserve a raise. Tell your boss about it.
 • Uważasz, że zasługujesz na podwyżkę. Powiadom o tym swojego szefa.

 • 129. Help your friend to prepare for a holiday in Egypt.
 • Pomóż przyjacielowi przygotować się do wakacji w Egipcie.

 • 130. Explain the way to the nearest police station.
 • Objaśnij drogę do najbliższego posterunku policji.

 • 131. Sign in for skiing classes.
 • Zapisz się na zajęcia narciarskie.

 • 132. Buy tickets to the cinema.
 • Kup bilety do kina.

 • 133. You got your biology test back but the points were not counted correctly. Tell the teacher.
 • Dostałeś/aś z powrotem test z biologii, ale punkty nie zostały policzone prawidłowo. Powiedz o tym nauczycielowi.

 • 134. It’s freezing cold but your sister is leaving the house in a spring coat. Tell her to dress differently.
 • Jest okropnie zimno, ale twoja siostra opuszcza dom w płaszczu wiosennym. Powiedz jej, aby ubierała się inaczej.

 • 135. Your friend bought you a sweater but you don’t like it. Say it in a delicate way.
 • Twój przyjaciel kupił ci sweter, ale nie podoba ci się. Powiedz to w delikatny sposób.

 • 136. You have problems with your car. Talk to the mechanic.
 • Masz problemy ze swoim samochodem. Porozmawiaj z mechanikiem.

 • 137. Buy a monthly ticket for public buses.
 • Kup miesięczny bilet na autobus.

 • 138. Make an appointment at a beauty salon.
 • Umów się na wizytę w salonie piękności.

 • 139. Introduce your new boyfriend to your roommate.
 • Przedstaw współlokatorce swojego nowego chłopaka.

 • 140. Your neighbour’s dad has just died. Express your condolences.
 • Właśnie zmarł tata twojego sąsiada. Złóż kondolencje.

 • 141. Your friends have just got married. What do you wish them?
 • Twoi przyjaciele właśnie się pobrali. Czego im życzysz?

 • 142. You need some coins, but you have just a five pound banknote in your wallet. How to ask somebody for help?
 • Potrzebujesz kilku monet, ale w portfelu masz tylko pięciofuntowy banknot. Jak poprosić kogoś o pomoc?

 • 143. The item you want to buy is much too expensive, but you really like it. What do you say to the seller?
 • Przedmiot, który chcesz kupić jest o wiele za drogi, ale bardzo ci się podoba. Co powiesz sprzedawcy?

 • 144. Your best friend has been dumped by her boyfriend. What do you say to comfort her?
 • Twoją najlepszą przyjaciółkę właśnie rzucił chłopak. Co powiesz, aby ją pocieszyć?

 • 145. You’re allergic to nuts. Ask the waiter about the ingredients of the dish you want to order.
 • Masz alergię na orzechy. Zapytaj kelnera o składniki dania, które chcesz zamówić.

 • 146. Your dress is too long. What do you say to a dressmaker?
 • Twoja sukienka jest za długa. Co powiesz krawcowej?

 • 147. You’ve just noticed a very beautiful dog. Express your admiration and ask its owner about the dog’s breed.
 • Właśnie zauważyłeś bardzo pięknego psa. Wyraź swój podziw i zapytaj właściciela o jego rasę.

 • 148. You are an owner of a pretty dog, but it hasn’t been vaccinated against rabies yet. What do you say to a vet?
 • Jesteś właścicielem ładnego psa, ale nie został jeszcze zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Co powiesz weterynarzowi?

 • 149. Ask an attractive girl out.
 • Zaproś na randkę atrakcyjną dziewczynę.

 • 150. Your friend has just asked you out. Explain that you can’t go because you have to prepare for your exams.
 • Przyjaciel właśnie zaprosił cię na randkę. Wyjaśnij, że nie możesz pójść, ponieważ musisz przygotować się do egzaminów.

 • 151. You’re at the party. Unfortunately, you got tired. Tell you friends that you‘re leaving.
 • Jesteś na imprezie. Niestety, dopadło cię zmęczenie. Powiedz przyjaciołom, że wychodzisz.

 • 152. The remote control in your hotel room has just stopped working. Inform the receptionist about it.
 • W twoim pokoju hotelowym właśnie przestał działać pilot do telewizora. Poinformuj o tym recepcjonistę.

 • 153. You’re at the café. Order a piece of cheesecake and a cup of white tea.
 • Jesteś w kawiarni. Zamów kawałek sernika i filiżankę białej herbaty.

 • 154. You ordered four books in the online bookshop. Unfortunately, you haven’t received them yet. Tell the seller about it and threaten to leave a negative feedback if he doesn’t send the books to you today.
 • 6 dni temu zamówiłeś cztery książki w księgarni internetowej. Niestety nadal ich nie otrzymałeś. Powiedz o tym sprzedawcy i zagroź, że wystawisz negatywną opinię, jeśli nie wyśle ci dziś książek.

 • 155. You have been staying at the hotel for three days and your room has not been cleaned once yet. Report it to the receptionist.
 • Przebywasz w hotelu od trzech dni, a twój pokój nie został jeszcze ani razu posprzątany. Zgłoś to recepcjoniście.

 • 156. You meet a foreigner who starts speaking French very quickly. Inform him that you do not understand anything and ask if he can speak English or German.
 • Spotykasz obcokrajowca, który zaczyna bardzo szybko mówić po francusku. Poinformuj go, że nic nie rozumiesz i zapytaj, czy potrafi mówi po angielsku lub niemiecku.

 • 157. You want to order a birthday cake for your sister at the local pastry shop. How can you do that?
 • Chcesz zamówić tort urodzinowy dla swojej siostry w lokalnej cukierni. Jak możesz to zrobić?

 • 158. You’ve just bought a necklace for your girlfriend. Ask the seller to wrap it as a gift.
 • Właśnie kupiłeś naszyjnik dla swojej dziewczyny. Poproś sprzedawcę o zapakowanie go na prezent.

 • 159. You want to open a term deposit. Ask the bank employee about the details of the offer.
 • Chcesz otworzyć lokatę terminową. Zapytaj pracownika banku o szczegóły oferty.

 • 160. Your’re at the DIY shop. Tell the shop assistant that you need a brown gloss paint for the kitchen.
 • Jesteś w sklepie budowlanym. Powiedz sprzedawcy, że potrzebujesz brązowej farby połyskowej do kuchni.

 • 161. You want to buy an electric car. Ask the dealer about the offer.
 • Chcesz kupić samochód elektryczny. Zapytaj dealera o ofertę.

 • 162. You’re at the florist’s. Ask the shop assistant how to care for a ficus tree.
 • Jesteś w kwiaciarni. Zapytaj ekspedientkę, jak dbać o fikusa.

 • 163. Ask at the pet shop about a good flea repellent for a medium-sized dog.
 • Zapytaj w sklepie zoologicznym o dobry środek przeciwko pchłom dla psa średniej wielkości.

 • 164. You are at the perfume shop. Ask about a fragrance suitable for a young, self-confident man who values fragrance longevity and good quality.
 • Jesteś w perfumerii. Chcesz zapytać o zapach odpowiedni dla młodego, pewnego siebie mężczyzny, który ceni trwałość i dobrą jakość.

 • 165. You’re at the opticians. Ask about the frames which best suit your face.
 • Jesteś w salonie optycznych. Zapytaj, które oprawki najlepiej pasują do twojej twarzy.

 • 166. You live in a block of flats. You want to organise a party, so inform your neighbours that it may be a little loud on Saturday because of that. However, it won’t be a long meeting.
 • Mieszkasz w bloku. Chcesz zorganizować imprezę, więc poinformuj sąsiadów, że w sobotę może być z tego powodu trochę głośno. Obiecaj, że nie będzie to długie spotkanie.

 • 167. Inform your neighbour that he’s overflooding your bathroom and let him call for the plumber immediately.
 • Poinformuj sąsiada, że zalewa ci łazienkę i każ mu natychmiast zawołać hydraulika.

 • 168. You’re calling one of the local massage studios. Ask about the price of the service.
 • Dzwonisz do jednego z lokalnych studiów masażu. Zapytaj o cenę usługi.

 • 169. You would like to have a tattoo on your left arm. Ask the tattoo artist about some details.
 • Chciałbyś mieć tatuaż na lewym ramieniu. Zapytaj tatuażystę o kilka szczegółów.

 • 170. You have to resign from the trip you booked three weeks ago. Ask if you can get some of your money back.
 • Musisz zrezygnować z wycieczki, którą zarezerwowałeś trzy tygodnie temu. Zapytaj, czy możesz odzyskać pieniądze.

 • 171. You bought a new fridge, but it stopped cooling. Inform the shop about it.
 • Kupiłeś nową lodówkę, ale przestała chłodzić. Poinformuj o tym sklep.

 • 172. You’re looking for an elegant dress for a special occassion. Ask the shop assisant for advice.
 • Szukasz eleganckiej sukienki na specjalną okazję. Poproś o radę sprzedawczynię.

 • 173. You want to study medicine at Cambridge. Ask about the most important things on the phone.
 • Chcesz studiować medycynę na Uniwersytecie w Cambridge. Zapytaj przez telefon o najważniejsze rzeczy.

 • 174. Someone took your reserved train seat. Inform this person about it.
 • Ktoś zajął zarezerwowane przez ciebie miejsce w pociągu. Powiedz o tym tej osobie.

 • 175. The shop assistant overcharged you for the items you bought. Tell her about it.
 • Sprzedawczyni za dużo policzyła ci za rzeczy, które kupiłeś. Powiedz jej o tym.

 • 176. Your new colleague is really rude to you. Tell him that you don’t accept such a behaviour.
 • Twój nowy kolega z pracy jest dla ciebie naprawdę niemiły. Powiedz mu, że nie akceptujesz takiego zachowania.

 • 177. Your new employee always enters your office without knocking. Reprimand him.
 • Twój nowy pracownik zawsze wchodzi do twojego biura bez pukania. Zwróć mu uwagę.

 • 178. Tell a child how to behave at the table.
 • Powiedz dziecku, jak zachowywać się przy stole.

 • 179. Ask your roommate to buy a washing-up liquid, kitchen towels and a liquid soap.
 • Poproś swojego współlokatora, aby kupił płyn do mycia naczyń, ręczniki kuchenne i mydło w płynie.

 • 180. Ask your roommate to empty the dishwasher and hang the washing out.
 • Poproś współlokatora, aby opróżnił zmywarkę i rozwiesił pranie.

 • 181. Your younger sister complains that she has no friends. Tell her what to do.
 • Twoja młodsza siostra żali się, że nie ma przyjaciół. Powiedz jej, co robić.

 • 182. Ask you teenage neighbour to walk your dog and feed it when you’re on holidays.
 • Poproś swoją nastoletnią sąsiadkę o wyprowadzanie i karmienie twojego psa, kiedy pojedziesz na wakacje.

 • 183. You want to hire a young babysitter. Ask her some questions to make sure she’s the right person.
 • Chcesz zatrudnić młodą opiekunką do dziecka. Zadaj jej kilka pytań, aby upewnić się, że jest odpowiednią osobą.

 • 184. Your younger brother wants to propose to a girl he’s just met. Tell him that it’s not a good decision.
 • Twój młodszy brat chce oświadczyć się dziewczynie, którą właśnie poznał. Powiedz mu, że nie jest to dobra decyzja.

 • 185. Your best friend’s parents insist on her studying law. In fact, she’s not interested in it at all. Tell her what to do.
 • Rodzice twojej najlepszej przyjaciółki nalegają, aby studiowała prawo. W rzeczywistości ona w ogóle się tym nie interesuje. Powiedz jej, co ma robić.

 • 186. Your friend wants to open his own restaurant. Tell him that it’s a great idea and offer your help.
 • Twój przyjaciel chce otworzyć własną restaurację. Powiedz, że to świetny pomysł i zaoferuj mu pomoc.

 • 187. You’ve just baked a delicious cheesecake. Tell your parents to try it.
 • Właśnie upiekłaś pyszny sernik. Powiedz rodzicom, żeby spróbowali.

 • 188. Your best friend’s car has just broken down. How can you help her?
 • Twojej najlepszej przyjaciółce właśnie zepsuł się samochód. Jak możesz jej pomóc?

 • 189. Your colleague’s child is ill. Offer her that you can substitute for her at work.
 • Dziecko twojej koleżanki z pracy jest chore. Zaproponuj, że zastąpisz ją jutro w pracy.

 • 190. Your classmate wants to quit school and find a job. Persuade him not to do that.
 • Twój kolega z klasy chce rzucić szkołę i znaleźć pracę. Wyperswaduj mu to.

 • 191. Your neighbour is ill. Offer to buy her food and all the medicine she needs.
 • Twoja sąsiadka jest chora. Zaproponuj, że kupisz jej jedzenie i wszystkie lekarstwa, których potrzebuje.

 • 192. Your best friend is getting ready for her prom. Tell her how she looks and tell her to have fun.
 • Twoja przyjaciółka przygotowuje się do studniówki. Powiedz jej, jak wygląda i życz jej dobrej zabawy.

 • 193. Your mum is a pensioner, but she has no idea what to do with her free time. Encourage her to take up some hobbies.
 • Twoja mama jest emerytką, ale nie ma pomysłu, co zrobić z wolnym czasem. Zachęć ją, by zajęła się jakimś hobby.

 • 194. You’re at the photographer’s. Tell him what kind of photos you need.
 • Jesteś u fotografa. Powiedz mu, jakich zdjęć potrzebujesz.

 • 195. Your friend decided to study in another city, but now he seems terrified. Reassure him.
 • Twój przyjaciel postanowił studiować w innym mieście, ale teraz wydaje się przerażony. Dodaj mu otuchy.

 • 196. Offer your friend to accompany you at your sister’s wedding reception.
 • Zaproponuj koleżance, żeby towarzyszyła ci na weselu siostry.

 • 197. Your friend gets more and more bad marks. Tell him what to do.
 • Twój przyjaciel dostaje coraz więcej złych ocen. Powiedz mu, co robić.

 • 198. Your parents are celebrating their wedding anniversary. What do you say to them?
 • Twoi rodzice obchodzą rocznicę ślubu. Co im powiesz?

 • 199. Your friend is ill. What do you tell her?
 • Twoja koleżanka jest chora. Co jej powiesz?

 • 200. Your best friend has just won a car. Express your delight.
 • Twoja najlepsza przyjaciółka właśnie wygrała samochód. Wyraź swój zachwyt.

  Prześlij link znajomym na:

  Wypracowania

  Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

  Nauka słówek

  Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

  Czasowniki frazowe

  Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

  Zdania do tłumaczenia

  Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

  Teksty użytkowe

  Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

  Opis obrazka

  Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

  Ćwiczenia

  Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

  ×
  Jest już nas 3245. Dziękujemy!