Zabawki (Toys)

 

    • child /tʃaɪld/ , kid (AmE) /kɪd/ – dziecko
    • toy /tɔɪ/ – zabawka
    • airplane /ˈeə(r)ˌpleɪn/, (AmE) /ˈerˌpleɪn/ – samolocik
    • ball /bɔːl/ – piłka
    • balloon /bəˈluːn/ – balon, balonik
    • beach ball /biːtʃ bɔːl/ – piłka plażowa
    • bike /baɪk/ , bicycle /ˈbaɪsɪk(ə)l/ – rower
    • blocks /blɒks/, (AmE) /bla:ks/ , bricks /brɪks/ – klocki
    • board game /bɔː(r)d ɡeɪm/ – gra planszowa
    • boat /bəʊt/, (AmE) /boʊt/ – łódka
    • bucket and spade /ˈbʌkɪt ænd speɪd/ – wiaderko i łopatka
    • climbing frame /ˈklaɪmɪŋ freɪm/ , jungle gym (AmE) /ˈdʒʌŋɡ(ə)l dʒɪm/ – drabinka (do wspinania się)
    • coloured pencils /ˈkʌlə(r)d ˈpens(ə)ls/, colored pencils (AmE) /ˈkʌlə(r)d ˈpens(ə)ls/ – kredki ołówkowe
    • computer game /kəmˈpjuːtə(r) ɡeɪm/ – gra komputerowa
    • crayons /ˈkreɪɒnz/, (AmE) /ˈkreɪa:nz/ – kredki woskowe, świecowe
    • cuddly toy /ˈkʌd(ə)li tɔɪ/ , stuffed animal /stʌft ˈænɪm(ə)l/ , soft toy (AmE) /sa:ft tɔɪ/ – pluszak
    • doll /dɒl/, (AmE) /da:l/ – lalka
    • doll pram /dɒl præm/ , doll carriage (AmE) /da:lˈkærɪdʒ / – wózek dla lalek
    • dollhouse /ˈdɒlˌhaʊs/, (AmE) /ˈda:lˌhaʊs/ – domek dla lalek
    • dominoes /ˈdɒmɪnəʊs/, (AmE) /ˈdɒmɪnoʊs/ – domino
    • draughts /drɑːfts/ , checkers (AmE) /ˈtʃekə(r)z/ – warcaby
    • game /ɡeɪm/ – gra
    • hula-hoop /ˈhuːlə ˌhuːp/ – hula-hop
    • jigsaw /ˈdʒɪɡsɔː/ , jigsaw puzzle /ˈdʒɪɡsɔː ˈpʌz(ə)l/ – układanka, puzzle
    • kite /kaɪt/ – latawiec
    • paddling pool /ˈpæd(ə)lɪŋ ˌpuːl/ – basenik dla dziecka, brodzik
    • painting book /ˈpeɪntɪŋ bʊk/ – kolorowanka
    • paints /peɪnts/ – farby
    • paper aeroplane /ˈpeɪpə(r) ˈeərəˌpleɪn/, (AmE) /ˈpeɪpə(r) ˈerəˌpleɪn/ – papierowy samolocik
    • plasticine /ˈplæstəsiːn/ – plastelina
    • playground /ˈpleɪˌɡraʊnd/ – plac zabaw, boisko
    • playing field /ˈpleɪɪŋ fiːld/ – boisko
    • puzzle /ˈpʌz(ə)l/ – układanka, łamigłówka
    • rag doll /ræɡ dɒl/, (AmE) /ræɡ da:l/ – lalka szmaciana
    • rattle /ˈræt(ə)l/ – grzechotka
    • rocket /ˈrɒkɪt/, (AmE) /ˈra:kɪt/ – rakieta
    • rocking horse /rɒkɪŋ hɔː(r)s/, (AmE) /ra:kɪŋ hɔː(r)s/ – koń na biegunach
    • roundabout /ˈraʊndəˌbaʊt/ , merry-go-round (AmE) /ˈmeri ɡəʊ raʊnd/ – karuzela (na placu zabaw)
    • sandpit /ˈsæn(d)ˌpɪt/ , sandbox (AmE) /ˈsæn(d)ˌbɒks/ – piaskownica
    • seesaw /ˈsiːˌsɔː/ – huśtawka na desce
    • scooter /ˈskuːtə(r)/ – hulajnoga
    • skipping rope /ˈskɪpɪŋ ˌrəʊp/ , jumping rope (AmE) /dʒʌmpɪŋ ˌroʊp/ – skakanka
    • slide /slaɪd/ – zjeżdżalnia
    • swing /swɪŋ/ – huśtawka
    • wooden train set /ˈwʊd(ə)n treɪn set/ – drewniany zestaw kolejki
    • teddy bear /ˈtedi beə(r)/, (AmE) /ˈtedi ber/ – pluszowy miś
    • toy car /tɔɪ kɑː(r)/ – samochodzik
    • train /treɪn/ – kolejka
    • train set /treɪn set/ – zestaw kolejki
    • tricycle /ˈtraɪsɪk(ə)l/ – rower trójkołowy
    • yo-yo /jəʊ jəʊ/, (AmE) /joʊ joʊ/ – jo-jo
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!