Wesołe miasteczko (Funfair)

 

    • amusement park /əˈmjuːzmənt pɑː(r)k/ – park rozrywki, wesołe miasteczko, lunapark
    • aquapark /ˈækwəpɑː(r)k/ – park wodny, wodny park rozrywki
    • funfair /fʌnfeə(r)/ , fair /feə(r)/, (AmE) /fer/ – wesołe miasteczko, lunapark
    • acrobat /ˈækrəˌbæt/ – acrobata, akrobatka
    • amusement arcade /əˈmjuːzmənt ɑː(r)ˈkeɪd/ – salon gier
    • audience /ˈɔːdiəns/ – widownia, publiczność
    • big top /bɪɡ  tɒp/, (AmE) /bɪɡ ta:p/ – namiot cyrkowy
    • carousel /ˌkærəˈsel/ , merry-go-round /ˈmeri ɡəʊ raʊnd/ – karuzela
    • circus /ˈsɜː(r)kəs/ – cyrk
    • dynamometer /ˈdaɪnəməʊˈmiːtə(r)/, (AmE) /ˈdaɪnəmoʊˈmiːtə(r)/ – siłomierz
    • entertainment /ˌentə(r)ˈteɪnmənt/ – rozrywka
    • ferris wheel /ˈferɪs ˌwiːl/ , big wheel /bɪɡ ˌwiːl/ – dziabelski młyn, diabelskie koło
    • fizzy drink /ˈfɪzi drɪŋk/ – napój gazowany
    • hall of mirrors /hɔːl əv ˈmɪrə(r)s/ – sala z lustrami
    • haunted house /ˈhɔːntɪd haʊs/ – nawiedzony dom
    • helter-skelter /ˌheltə(r) ˈskeltə(r)/ – spiralna zjeżdżalnia
    • juggler /ˈdʒʌɡlə(r)/ – żongler, kuglarz
    • jungle gym /ˈdʒʌŋɡ(ə)l dʒɪm/ – drabinki
    • roller coaster /ˈrəʊlə(r) ˈkəʊstə(r)/ – kolejka górska
    • slide /slaɪd/ – zjeżdżalnia
    • water slide /ˈwɔːtə(r) slaɪd/ – zjeżdżalnia wodna
    • spectator /spekˈteɪtə(r)/ – widz
    • swing /swɪŋ/ , teeter /ˈtiːtə(r)/ – huśtawka
    • tamer /teɪmə(r)/ – treser, pogromca (zwierząt)
    • ticket /ˈtɪkɪt/ – bilet
    • trampoline /ˈtræmpəˌliːn/ – trampolina
    • travelling circus /ˈtræv(ə)lɪŋ ˈsɜː(r)kəs/ – cyrk objazdowy
    • tricks /trɪks/ – sztuczki
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!