Zęby (Body – teeth)

 

    • teeth /ti:θ/ – zęby
    • tooth /tuːθ/ – ząb
    • broken tooth /ˈbrəʊkən tuːθ/, (AmE) /ˈbroʊkən tuːθ/ – złamany ząb
    • canine /ˈkeɪnaɪn/ – kieł (u człowieka)
    • caries /ˈkeəriːz/, (AmE) /ˈkeriːz/ , tooth decay /tuːθ dɪˈkeɪ/ – próchnica
    • dentine /ˈdentiːn/ , dentin (AmE) /ˈdentɪn/ – zębina (część zęba pomiędzy szkliwem a miazgą)
    • enamel /ɪˈnæm(ə)l/ – szkliwo
    • gingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/ – zapalenie dziąseł
    • gum /ɡʌm/ – dziąsło
    • hard palate /hɑː(r)d ˈpælət/ – podniebienie twarde
    • healthy tooth /ˈhelθi tuːθ/ – zdrowy ząb
    • incisor /ɪnˈsaɪzə(r)/ , incisor tooth /ɪnˈsaɪzə(r) tuːθ/ – siekacz (ząb)
    • milk tooth /mɪlk tuːθ/ – ząb mleczny
    • molar /ˈməʊlə(r)/, (AmE) /ˈmoʊlə(r)/ – ząb trzonowy
    • palate /ˈpælət/ – podniebienie
    • permanent teeth /ˈpɜː(r)mənənt ti:θ/ – zęby stałe
    • premolar /ˌpriːˈməʊlə(r)/, (AmE) /ˌpriːˈmoʊlə(r)/ – ząb przedtrzonowy
    • pulp /pʌlp/ – miazga (tkanka wypełniająca jamę zęba)
    • soft palate /sɒft ˈpælət/, (AmE) /sa:ft ˈpælət/ – podniebienie miękkie
    • tooth root /tuːθ ruːt/ – korzeń zęba
    • wisdom tooth /ˈwɪzdəm tuːθ/ – ząb mądrości
    • dental alveolus /’dentəl ælvɪ’əʊləs/ – zębodół
    • pulp /pʌlp/ – miazga
    • root canal /’ru:t ‘kænəl/ – kanał korzenia zęba
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!