Wygląd zewnętrzny (Appearance)

 

    • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
    • athletic /æθˈletɪk/ – wysportowany
    • attractive /əˈtræktɪv/ – atrakcyjny, ładny
    • bald /bɔːld/ – łysy
    • beautiful /ˈbjuːtəf(ə)l/ – piękny, piękna (zazwyczaj w odniesieniu do kobiet i dziewczynek)
    • chubby /ˈtʃʌbi/ – pucołowaty (zazwyczaj określa się tak pulchne dzieci)
    • corpulent /ˈkɔː(r)pjʊlənt/ – korpulentny
    • emaciated /ɪˈmeɪsieɪtɪd/ – wychudzony
    • fat /fæt/ – gruby
    • fit /fɪt/ – w dobrej formie, wysportowany
    • frail /freɪl/ – wątły, słaby
    • gorgeous /ˈɡɔː(r)dʒəs/ – przepiękny, wspaniały
    • handsome /ˈhæns(ə)m/ , good-looking /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/ – przystojny
    • muscular /ˈmʌskjʊlə(r)/ – muskularny, umięśniony
    • obese /əʊˈbiːs/, (AmE) /oʊˈbiːs/ – otyły
    • of average height /əv ˈæv(ə)rɪdʒ haɪt/ – przeciętnego wzrostu
    • of medium height /əv ˈmiːdiəm haɪt/ – średniego wzrostu
    • old /əʊld/, (AmE) /oʊld/ – stary
    • overweight /ˌəʊvə(r)ˈweɪt/, (AmE) /ˌoʊvə(r)ˈweɪt/ – z nadwagą
    • plain /pleɪn/ – zwykły, przeciętny
    • pretty /ˈprɪti/ – ładny
    • plump /plʌmp/ – pulchny, puszysty
    • round-shouldered /ˌraʊnd ˈʃəʊldə(r)d/ – zgarbiony, przygarbiony
    • scruffy /ˈskrʌfi/ – niechlujny
    • short /ʃɔː(r)t/ – niski
    • skinny /ˈskɪni/ – wychudzony, chuderlawy
    • slender /ˈslendə(r)/ – smukły
    • slim /slɪm/ – szczupły
    • stocky /ˈstɒki/, (AmE) /ˈsta:ki/ – krępy
    • stout /staʊt/ – tęgi
    • tall /tɔːl/ – wysoki
    • tanned /tænd/ – opalony
    • thin /θɪn/ – chudy
    • ugly /ˈʌɡli/ – brzydki
    • unattractive /ˌʌnəˈtræktɪv/ – nieatrakcyjny, nieładny
    • underweight /ˌʌndə(r)ˈweɪt/ – mający niedowagę
    • well-built /wel bɪlt/ – dobrze zbudowany
    • well-dressed /wel drest/ – dobrze ubrany
    • young /jʌŋ/ – młody
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!