Włosy (Appearance – hair)

 

    • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
    • hair /heə(r)/, (AmE) /her/ – włosy
    • hairstyle /ˈheə(r)ˌstaɪl/, (AmE) /ˈherˌstaɪl/ – fryzura
    • bun /bʌn/ – kok
    • bunches /bʌntʃəz/ – kucyki, kitki (włosy związane po obu stronach głowy)
    • dreadlocks /ˈdredˌlɒks/, (AmE) /ˈdredˌla:ks/ – dredy
    • fringe /frɪndʒ/ , bangs (AmE) /bæŋz/ – grzywka
    • highlights /ˈhaɪˌlaɪts/ – pasemka (jasne pasemka we włosach)
    • perm /pɜː(r)m/ – trwała ondulacja
    • pigtails /ˈpɪɡˌteɪlz/ , braids (AmE) /breɪdz/ – warkoczyki
    • plait /plæt/ , braid (AmE) /breɪd/ – warkocz
    • ponytail /ˈpəʊniˌteɪl/, (AmE) /ˈpoʊniˌteɪl/ – kucyk, koński ogon (fryzura)
    • auburn / maroon hair /ˈɔːbə(r)n heə(r)/ – /məˈruːn heə(r)/, (AmE) /her/ – kasztanowe, rudawobrązowe włosy
    • blonde hair / blɒnd heə(r)/, (AmE) / bla:nd her/ – włosy blond
    • brown hair /braʊn heə(r)/, (AmE) /her/ – brązowe włosy
    • bushy hair /ˈbʊʃi heə(r)/, (AmE) /her/ – gęste, bujne włosy
    • curly hair /ˈkɜː(r)li heə(r)/, (AmE) /her/ – kręcone włosy
    • cut hair /kʌt heə(r)/, (AmE) /her/ – przystrzyżone włosy
    • dark hair /dɑː(r)k heə(r)/, (AmE) /her/ – ciemne włosy
    • dyed hair /daɪd heə(r)/, (AmE) /her/ – farbowane włosy
    • ginger hair /ˈdʒɪndʒə(r) heə(r)/ , red hair /red heə(r)/, (AmE) /her/ – rude włosy
    • greasy hair /ˈɡriːsi heə(r)/, oily hair /ˈɔɪli heə(r)/, (AmE) /her/ – tłuste włosy
    • grey hair /ɡreɪ heə(r)/, (AmE) /her/ – siwe, szare włosy
    • long hair /lɒŋ heə(r)/, (AmE) /la:ŋ her/ – długie włosy
    • natural hair /ˈnætʃ(ə)rəl heə(r)/, (AmE) /her/ – naturalne włosy
    • shiny hair /ˈʃaɪni heə(r)/, (AmE) /her/ – lśniące włosy
    • short hair /ʃɔː(r)t heə(r)/, (AmE) /her/ – krótkie włosy
    • sleek hair /sliːk heə(r)/, (AmE) /her/ – gładkie włosy
    • soft hair /sɒft heə(r)/, (AmE) /sa:ft her/ – miękkie włosy
    • straight hair /streɪt heə(r)/, (AmE) /her/ – proste włosy
    • thick hair /θɪk heə(r)/, (AmE) /her/ – gęste, grube włosy
    • thin hair /θɪn heə(r)/, (AmE) /her/ – rzadkie, cienkie włosy
    • wavy hair /ˈweɪvi heə(r)/, (AmE) /her/ – faliste włosy
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!