Wiek (Age)

 

    • age /eɪdʒ/ – wiek
    • age group /eɪdʒ ɡruːp/ – grupa wiekowa
    • adolescent /ˌædəˈles(ə)nt/ , teenager /ˈtiːnˌeɪdʒə(r)/ – nastolatek, nastolatka
    • adult /ˈædʌlt/ , grown-up /ɡrəʊn ʌp/ – dorosły, osoba dorosła
    • boy /bɔɪ/ – chłopak, chłopiec
    • child /tʃaɪld/ , kid (AmE) /kɪd/ – dziecko
    • girl /ɡɜː(r)l/ – dziewczyna, dziewczynka
    • infant /ˈɪnfənt/ – niemowle, małe dziecko
    • juvenile /ˈdʒuːvənaɪl/ – małoletni, małoletnia
    • major /ˈmeɪdʒə(r)/ – pełnoletni
    • middle aged /ˈmɪd(ə)l eɪdʒd/ – w średnim wieku
    • minor /ˈmaɪnə(r)/ – niepełnoletni
    • old /əʊld/, (AmE) /oʊld/ – stary
    • young /jʌŋ/ – młody, młoda
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!