Twarz i cera (Appearance – face and complexion)

 

        • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
        • face /feɪs/ – twarz
        • beautiful face /ˈbjuːtəf(ə)l feɪs/ – piękna twarz
        • bony face /ˈbəʊni feɪs/, (AmE) /ˈboʊni feɪs/ – koścista twarz
        • chubby face /ˈtʃʌbi feɪs/ – pucołowata / pulchna twarz (zazwyczaj określa się tak pulchne dzieci)
        • delicate face /ˈdelɪkət feɪs/ – delikatna twarz
        • emaciated face /ɪˈmeɪsieɪtɪd feɪs/ – wychudzona twarz
        • freckled face /ˈfrek(ə)ld feɪs/ – piegowata twarz
        • made-up face /meɪd ʌp feɪs/ – umalowana twarz
        • pretty face /ˈprɪti feɪs/ – ładna twarz
        • smiling face /smaɪlɪŋ feɪs/ – uśmiechnięta twarz
        • long face /lɒŋ feɪs/, (AmE) /la:ŋ feɪs/ – pociągła twarz
        • oblong face /ˈɒblɒŋ feɪs/, (AmE) /ˈa:bla:ŋ feɪs/ – podłużna twarz
        • oval face /ˈəʊv(ə)l feɪs/, (AmE) /ˈoʊv(ə)l feɪs/ – owalna twarz
        • round face /raʊnd feɪs/ – okrągła twarz
        • square face /skweə(r) feɪs/, (AmE) /skwer feɪs/ – kwadratowa twarz
        • triangle face /ˈtraɪæŋɡ(ə)l feɪs/ – trójkątna twarz
        • complexion /kəmˈplekʃ(ə)n/ – cera, karnacja
        • clear complexion /klɪə(r) kəmˈplekʃ(ə)n/, (AmE) /klɪr kəmˈplekʃ(ə)n/ – czysta cera
        • dark complexion /dɑː(r)k kəmˈplekʃ(ə)n/ – ciemna cera / karnacja
        • delicate complexion /ˈdelɪkət kəmˈplekʃ(ə)n/ – delikatna cera
        • dry complexion /draɪ kəmˈplekʃ(ə)n/ – cera sucha
        • fair complexion /feə(r) kəmˈplekʃ(ə)n/, (AmE) /fer kəmˈplekʃ(ə)n/ – jasna cera / karnacja
        • fresh complexion /freʃ kəmˈplekʃ(ə)n/ – świeża cera
        • good complexion /ɡʊd kəmˈplekʃ(ə)n/ – dobra cera
        • greasy complexion /ˈɡriːsi kəmˈplekʃ(ə)n/ – cera tłusta
        • healthy complexion /ˈhelθi kəmˈplekʃ(ə)n/ – zdrowa cera
        • olive complexion /ˈɒlɪv kəmˈplekʃ(ə)n/, (AmE) /ˈa:lɪv kəmˈplekʃ(ə)n/ – oliwkowa cera
        • pale complexion /peɪl kəmˈplekʃ(ə)n/ – blada cera
        • radiant complexion /ˈreɪdiənt kəmˈplekʃ(ə)n/ – promienna cera
        • sensitive complexion /ˈsensətɪv kəmˈplekʃ(ə)n/ – wrażliwa cera
        • smooth complexion /smuːð kəmˈplekʃ(ə)n/ – gładka cera
        • tanned complexion /tænd kəmˈplekʃ(ə)n/ – opalona cera
        • cheeks /tʃiːks/ – policzki
        • chubby cheeks /ˈtʃʌbi tʃiːks/ – pucołowate policzki
        • dimples /ˈdɪmp(ə)ls/ – dołeczki
        • emaciated cheeks /ɪˈmeɪsieɪtɪd tʃiːks/ – wychudzone policzki
        • rosy cheeks /ˈrəʊzi tʃiːks/, (AmE) /ˈroʊzi tʃiːks/ – różowe, różane policzki
        • sunken cheeks /ˈsʌŋkən tʃiːks/ – zapadnięte policzki
        • wrinkled cheeks /ˈrɪŋk(ə)ld tʃiːks/ – pomarszczone policzki
        • ears /ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – uszy
        • big ears /bɪɡ ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – duże uszy
        • pierced ears /pɪrst ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – przebite uszy
        • pointed ears /ˈpɔɪntɪd ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – spiczaste uszy
        • protruding ears /prəˈtruːdɪŋ ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – odstające uszy
        • small ears /smɔːl ɪərz/, (AmE) /ɪrz/ – małe uszy
        • forehead /ˈfɔːhed/ – czoło
        • broad forehead /brɔːd ˈfɔːhed/ – szerokie czoło
        • flat forehead /flæt ˈfɔːhed/ – płaskie czoło
        • high forehead /haɪ ˈfɔːhed/ – wysokie czoło
        • low forehead /ləʊ ˈfɔːhed/, (AmE) /loʊ ˈfɔːhed/ – niskie czoło
        • wrinkled forehead /ˈrɪŋk(ə)ld ˈfɔːhed/ – pomarszczone czoło
        • nose /nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – nos
        • aquiline nose /ˈækwɪˌlaɪn nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – orli nos
        • big nose /bɪɡ nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – duży nos
        • crooked nose /ˈkrʊkɪd nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – krzywy, zakrzywiony, garbaty nos
        • flat nose /flæt nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – spłaszczony nos
        • hooked nose /hʊkt nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – haczykowaty nos
        • pointed nose /ˈpɔɪntɪd nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – spiczasty nos
        • turned-up nose /tɜːnd ʌp nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – zadarty nos
        • bushy eyebrows /ˈbʊʃi ˈaɪˌbraʊz/ – gęste, krzaczaste brwi
        • eye socket /aɪ ˈsɒkɪt/, (AmE) /aɪ ˈsa:kɪt/ – oczodół
        • long neck /lɒŋ nek/, (AmE) /la:ŋ nek/ – długa szyja
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!