Sylwetka (Appearance – figure)

 

    • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
    • figure /ˈfɪɡə(r)/ – sylwetka
    • slim figure /slɪm ˈfɪɡə(r)/ – szczupła sylwetka
    • slender figure /ˈslendə(r) ˈfɪɡə(r)/ – smukła sylwetka
    • stout figure /staʊt ˈfɪɡə(r)/ – krępa sylwetka
    • hips /hɪps/ – biodra
    • broad hips /brɔːd hɪps/ – szerokie biodra
    • narrow hips /ˈnærəʊ hɪps/, (AmE) /ˈnæroʊ hɪps/ – wąskie biodra
    • slim hips /slɪm hɪps/ – szczupłe biodra
    • waist /weɪst/ – talia
    • slim waist /slɪm weɪst/ – szczupła talia
    • slender waist /ˈslendə(r) weɪst/ – smukła talia
    • breasts /brests/ – piersi kobiece
    • big breasts /bɪɡ brests/ – duże piersi
    • full breasts /fʊl brests/ – pełne piersi
    • small breasts /smɔːl brests/ – małe piersi
    • under-developed breasts /ˈʌndə(r) dɪˈveləpt brests/ – piersi mało rozwinięte
    • well-developed breasts /wel dɪˈveləpt brests/ – piersi dobrze rozwinięte
    • chest /tʃest/ – klatka piersiowa
    • muscular chest /ˈmʌskjʊlə(r) tʃest/ – muskularna klatka piersiowa
    • well-built chest /wel bɪlt tʃest/ – dobrze zbudowana klatka piersiowa
    • shoulders /ˈʃəʊldərz/, (AmE) /ˈʃoʊldərz/ – ramiona
    • broad shoulders /brɔːd ˈʃəʊldərz/, (AmE) /brɔːd ˈʃoʊldərz/ – szerokie ramiona / barki
    • muscular shoulders /ˈmʌskjʊlə(r) ˈʃəʊldərz/, (AmE) /ˈmʌskjʊlə(r) ˈʃoʊldərz/ – muskularne ramiona
    • powerful shoulders /ˈpaʊə(r)f(ə)l ˈʃəʊldərz/, (AmE) /ˈpaʊə(r)f(ə)l ˈʃoʊldərz/ – potężne ramiona
    • strong shoulders /strɒŋ ˈʃəʊldərz/, (AmE) /stra:ŋ ˈʃoʊldərz/ – silne ramiona
    • legs /leɡz/ – nogi
    • bowed legs /baʊd leɡz/ – nogi pałąkowate (wygięte w kształcie łuku)
    • crooked legs /ˈkrʊkɪd leɡz/ – krzywe nogi
    • hairy legs /ˈheəri leɡz/, (AmE) /ˈheri leɡz/ – owłosione nogi
    • long legs /lɒŋ leɡz/, (AmE) /la:ŋ leɡz/ – długie nogi
    • short legs /ʃɔː(r)t leɡz/ – krótkie nogi
    • slim legs /slɪm leɡz/ – szczupłe nogi
    • slender legs /ˈslendə(r) leɡz/ – smukłe nogi
    • spindly legs /ˈspɪndli leɡz/ – patykowate nogi
    • stiff legs /stɪf leɡz/ – zesztywniałe, obolałe nogi
    • foot /fʊt/ – stopa
    • big foot /bɪɡ fʊt/ – duża stopa
    • flat foot /flæt fʊt/ – płaska stopa
    • small foot /smɔːl fʊt/ – maleńka stopa
    • height /haɪt/ – wzrost
    • of average height /əv ˈæv(ə)rɪdʒ haɪt/ – przeciętnego wzrostu
    • of medium height /əv ˈmiːdiəm haɪt/ – średniego wzrostu
    • quite tall /kwaɪt tɔːl/ – dość wysoki
    • short /ʃɔː(r)t/ – niski
    • tall /tɔːl/ – wysoki
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!