Skóra (Appearance – skin)

 

    • appearance /əˈpɪərəns/, (AmE) /əˈpɪrəns/ – wygląd
    • skin /skɪn/ – skóra
    • black skin /blæk skɪn/ – czarna skóra
    • brown skin /braʊn skɪn/ – brązowa skóra
    • delicate skin /ˈdelɪkət skɪn/ – delikatna skóra
    • dry skin /draɪ skɪn/ – sucha skóra
    • fresh skin /freʃ skɪn/ – świeża skóra
    • greasy skin /ˈɡriːsi skɪn/ – tłusta skóra
    • healthy skin /ˈhelθi skɪn/ – zdrowa skóra
    • light skin /laɪt skɪn/ , fair skin /feə(r) skɪn/ – jasna skóra
    • mixed skin /mɪkst skɪn/ – skóra mieszana
    • olive skin /ˈɒlɪv skɪn/, (AmE) /ˈa:lɪv skɪn/ – oliwkowa skóra
    • pale skin /peɪl skɪn/ – blada skóra
    • rough skin /rʌf skɪn/ – szorstka skóra
    • sensitive skin /ˈsensətɪv skɪn/ – wrażliwa skóra
    • silk skin /sɪlk skɪn/ – jedwabista skóra
    • smooth skin /smuːð skɪn/ – gładka skóra
    • tanned skin /tænd skɪn/ – opalona skóra
    • thin skin /θɪn skɪn/ – cienka skóra
    • velvet skin /ˈvelvɪt skɪn/ – aksamitna skóra
    • white skin /waɪt skɪn/ – biała skóra
    • wrinkled skin /ˈrɪŋk(ə)ld skɪn/ – pomarszczona skóra
    • young skin /jʌŋ skɪn/ – młoda skóra
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!