Fryzura i makijaż (Hairstyle and make-up)

 

    • hair /heə(r)/, (AmE) /her/ – włosy
    • hairstyle /ˈheə(r)ˌstaɪl/, (AmE) /ˈherˌstaɪl/ – fryzura
    • make-up /meɪk ʌp/ – makijaż, charakteryzacja
    • acne /ˈækni/ – trądzik
    • anti-dandruff shampoo /ˈænti ˈdændrəf ʃæmˈpuː/ – szampon przeciwłupieżowy
    • anti-wrinkle cream /ˈænti ˈrɪŋk(ə)l kriːm/ – krem przeciwzmarszczkowy
    • blusher /ˈblʌʃə(r)/ – róż do policzków
    • body lotion /ˈbɒdi ˈləʊʃ(ə)n/, (AmE) /ˈba:di ˈloʊʃ(ə)n/ – balsam do ciała
    • body scrub /ˈbɒdi skrʌb/, (AmE)/ˈba:di skrʌb/ – peeling do ciała
    • bun /bʌn/ – kok
    • bunches /bʌntʃəz/ – kucyki, kitki (włosy związane po obu stronach głowy)
    • cleanser /ˈklenzə(r)/ – środek do demakijażu
    • comb /kəʊm/, (AmE) /koʊm/ – grzebień
    • compact powder /ˈkɒmpækt ˈpaʊdə(r)/, (AmE) /ˈka:mpækt ˈpaʊdə(r)/ – puder w kamieniu
    • complexion /kəmˈplekʃ(ə)n/ – cera, karnacja
    • conditioner /kənˈdɪʃ(ə)nə(r)/ – odżywka (do włosów)
    • cosmetics /kɒzˈmetɪks/, (AmE) /ka:zˈmetɪks/ – kosmetyki
    • cream /kriːm/ – krem
    • cream powder /kriːm ˈpaʊdə(r)/ – puder w kremie
    • curl /kɜː(r)l/ – lok, loczek
    • dandruff /ˈdændrəf/ – łupież
    • day cream /deɪ kriːm/ – krem na dzień
    • delicate complexion /ˈdelɪkət kəmˈplekʃ(ə)n/ – delikatna cera
    • delicate skin /ˈdelɪkət skɪn/ – delikatna skóra
    • deodorant /diˈəʊd(ə)rənt/, (AmE) /diˈoʊd(ə)rənt/ – dezodorant
    • dreadlocks /ˈdredˌlɒks/, (AmE) /ˈdredˌla:ks/ – dredy
    • dry complexion /draɪ kəmˈplekʃ(ə)n/ – cera sucha
    • dry skin /draɪ skɪn/ – sucha skóra
    • dyed hair /daɪd heə(r)/, (AmE) /daɪd her/ – farbowane włosy
    • eye cream /aɪ kriːm/  – krem pod oczy
    • eye lotion /aɪ ˈləʊʃ(ə)n/, (AmE) /aɪ ˈloʊʃ(ə)n/ – balsam do oczu
    • eye shadow /aɪ ˈʃædəʊ/, (AmE) /aɪ ˈʃædoʊ/ – cień do powiek
    • eyebrow pencil /ˈaɪˌbraʊ ˈpens(ə)l/ – kredka do malowania brwi
    • eyelash curler /ˈaɪˌlæʃ ˈkɜː(r)lə(r)/ – zalotka (przyrząd do podkręcania rzęs)
    • eyeliner /ˈaɪˌlaɪnə(r)/ – konturówka / kredka do oczu
    • face cream /feɪs kriːm/ – krem do twarzy
    • face mask /feɪs mɑːsk/ – maseczka do twarzy
    • face pack /feɪs pæk/ – maseczka do twarzy
    • facial scrub /ˈfeɪʃ(ə)l skrʌb/ – peeling do twarzy
    • false eyelashes /fɔːls ˈaɪˌlæʃɪz/ – sztuczne rzęsy
    • freckles /ˈfreklz/ – piegi
    • fringe /frɪndʒ/ , bangs (AmE) /bæŋz/ – grzywka
    • foundation /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/ – podkład
    • gel /dʒel/ – żel
    • hair balm /heə(r) bɑːm/, (AmE) /her bɑːm/ – balsam do włosów
    • hair curler /heə(r) ˈkɜː(r)lə(r)/, (AmE) /her ˈkɜː(r)lə(r)/ – lokówka do włosów
    • hair dye /heə(r) daɪ/, (AmE) /her daɪ/ – farba do włosów
    • hair gel /heə(r) dʒel/, (AmE) /her dʒel/ – żel do włosów
    • hair grip /heə(r) ɡrɪp/ , bobby pin (AmE) – spinka do włosów
    • hair spray /heə(r) spreɪ/, (AmE) /her spreɪ/ – lakier do włosów
    • hairbrush /ˈheə(r)ˌbrʌʃ/, (AmE) /herˌbrʌʃ/ – szczotka do włosów
    • hairdryer /ˈheə(r)ˌdraɪə(r)/, (AmE) /herˌdraɪə(r)/ – suszarka do włosów
    • hairpin /ˈheə(r)ˌpɪn/, (AmE) /herˌpɪn/ – spinka / wsuwka do włosów
    • hand cream /hænd kriːm/ – krem do rąk
    • highlights /ˈhaɪˌlaɪts/ – pasemka (jasne pasemka we włosach)
    • lip balm /lɪp bɑːm/ – balsam do ust
    • lip gloss /lɪp ɡlɒs/, (AmE) /lɪp ɡla:s/ – błyszczyk do ust
    • lip pencil /lɪp ˈpens(ə)l/ – konturówka / kredka do ust
    • lipstick /ˈlɪpˌstɪk/ – szminka do ust
    • make-up cleanser /meɪk ʌp  ˈklenzə(r)/ – mleczko kosmetyczne
    • make-up kit /meɪk ʌp  kɪt/ – zestaw do makijażu
    • mascara /mæˈskɑːrə/ – tusz do rzęs
    • moisturizing cream /ˈmɔɪstʃəraɪzɪŋ kriːm/ – krem nawilżający
    • mousse /muːs/ , hair styling foam /heə(r) ˈstaɪlɪŋ fəʊm/, (AmE) /her ˈstaɪlɪŋ foʊm/ – pianka do układania włosów
    • night cream /naɪt kriːm/ – krem na noc
    • parting /ˈpɑː(r)tɪŋ/ , part (AmE) /pɑː(r)t/ – przedziałek
    • perm /pɜː(r)m/ – trwała ondulacja
    • pigtails /ˈpɪɡˌteɪlz/ , braids (AmE) /breɪdz/ – warkoczyki
    • pimples /ˈpɪmp(ə)lz/ – pryszcze
    • plait /plæt/ , braid (AmE) /breɪd/ – warkocz
    • ponytail /ˈpəʊniˌteɪl/, (AmE) /ˈpoʊniˌteɪl/ – kucyk, koński ogon (fryzura)
    • powder /ˈpaʊdə(r)/ , face powder /feɪs ˈpaʊdə(r)/ – puder do twarzy
    • powder compact /ˈpaʊdə(r) ˈkɒmpækt/ , compact /ˈkɒmpækt/ – puderniczka
    • hair straightener / straightener – prostownica (do włosów)
    • revitalising cream /riːˈvaɪtəlaɪzɪŋ kriːm/ – krem rewitalizujący
    • roller /ˈrəʊlə(r)/, (AmE) /ˈroʊlə(r)/ – wałek (do włosów)
    • serum /ˈsɪərəm/, (AmE) /ˈsɪrəm/ – serum, substancja odżywcza
    • scissors /ˈsɪzə(r)z/ – nożyczki
    • sensitive complexion /ˈsensətɪv kəmˈplekʃ(ə)n/ – wrażliwa cera
    • sensitive skin /ˈsensətɪv skɪn/ – wrażliwa skóra
    • shampoo /ʃæmˈpuː/ – szampon
    • soap /səʊp/, (AmE) /soʊp/ – mydło
    • sponge bag /spʌndʒ bæɡ/ , toilet bag /ˈtɔɪlət bæɡ/ , toiletry bag (AmE) /ˈtɔɪlətri bæɡ/ – kosmetyczka
    • spots /spɒts/, (AmE) /spa:ts/ – plamki, krosty, pryszcze
    • styling brush /ˈstaɪlɪŋ brʌʃ/ – szczotka do modelowania włosów
    • sunscreen /ˈsʌnˌskriːn/ – krem przeciwsłoneczny
    • swab /swɒb/, (AmE) /swa:b/ – wacik
    • toner /ˈtəʊnə(r)/, (AmE) /ˈtoʊnə(r)/ – tonik (do twarzy)
    • tweezers /ˈtwiːzə(r)z/ – pinceta, pęseta
    • wig /wɪɡ/ – peruka
    • wrinkles /ˈrɪŋk(ə)lz/ – zmarszczki
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!