Części ciała (Body parts)

 

    • abdomen /ˈæbdəmən/ – brzuch
    • ankle /ˈæŋk(ə)l/ – kostka (u nogi)
    • arm /ɑː(r)m/ – ramię
    • armpit /ˈɑː(r)mˌpɪt/ – pacha
    • back /bæk/ – plecy, grzbiet
    • big toe /bɪɡ təʊ/, (AmE) /bɪɡ toʊ/ – duży palec u nogi
    • breast /brest/ – pierś
    • bust /bʌst/ – biust
    • buttock /ˈbʌtək/ – pośladek
    • calf /kɑːf/ – łydka
    • chest /tʃest/ – klatka piersiowa
    • ear /ɪə(r)/, (AmE) /ɪr)/ – ucho
    • elbow /ˈelbəʊ/, (AmE) /ˈelboʊ/ – łokieć
    • eye /aɪ/ – oko
    • face /feɪs/ – twarz
    • finger /ˈfɪŋɡə(r)/ – palec (u ręki)
    • fingernail /ˈfɪŋɡə(r)ˌneɪl/ – paznokieć u ręki
    • foot /fʊt/ – stopa
    • forearm /ˈfɔːrˌɑː(r)m/ – przedramię
    • forehead /ˈfɔːhed/ – czoło
    • hand /hænd/ – dłoń, ręka
    • head /hed/ – głowa
    • heel /hiːl/ – pięta
    • hip /hɪp/ – biodro
    • knee /niː/ – kolano
    • leg /leɡ/ – noga
    • limb /lɪm/ – kończyna
    • mouth /maʊθ/ – usta
    • nail /neɪl/ – paznokieć
    • neck /nek/ – szyja
    • nipple /ˈnɪp(ə)l/ – sutek
    • nose /nəʊz/, (AmE) /noʊz/ – nos
    • shin /ʃɪn/ – goleń
    • shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ – bark, ramię
    • skin /skɪn/ – skóra
    • thigh /θaɪ/ – udo
    • thumb /θʌm/ – kciuk
    • toe /təʊ/, (AmE) /toʊ/ – palec (u nogi)
    • toenail /ˈtəʊˌneɪl/, (AmE) /ˈtoʊˌneɪl/ – paznokieć u nogi
    • waist /weɪst/ – talia
    • wrist /rɪst/ – nadgarstek
    • navel /’neɪvəl/ – pępek
    • pubis /’pju:bɪs/ – wzgórek łonowy
    • groin /’grɔɪn/ – pachwina
    • trunk /’trʌŋk/ – tułów
    • nape /’neɪp/ – kark
    • loins /lɔɪnz/ – lędźwie
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!