Czaszka (Body – skull)

 

    • skull /skʌl/ – czaszka
    • bone /bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość
    • cheekbone /ˈtʃiːkˌbəʊn/, (AmE) /ˈtʃiːkˌboʊn/ – kość policzkowa
    • ethmoid bone – kość sitowa
    • frontal bone /ˈfrʌnt(ə)l bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość czołowa
    • hyoid bone /ˈhaɪɔɪd bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość gnykowa
    • jaw /dʒɔː/ – szczęka
    • lacrimal bone /lacrimal bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość łzowa
    • mandible /ˈmændɪb(ə)l/ , lower jaw /ˈləʊə(r) dʒɔː/ , jawbone /ˈdʒɔːˌbəʊn/ , (AmE) /boʊn/– żuchwa, dolna szczęka, kość szczękowa
    • nasal bone /ˈneɪz(ə)l bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość nosowa
    • occipital bone /ɑk’sɪpətl bəʊn/, (AmE) /a:k’sɪpətl boʊn/ – kość potyliczna
    • parietal bone /pər’aɪətl bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość ciemieniowa
    • sphenoid bone /ˈsfɪnɔɪd bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość klinowa
    • temporal bone /ˈtemp(ə)rəl bəʊn/, (AmE) /boʊn/ – kość skroniowa
    • upper jaw /ˈʌpə(r) dʒɔː/ , maxilla /mæk’sɪlə/ – górna szczęka
    • zygomatic bone /’zaɪgəʊmætɪk ‘bəʊn/, (AmE) /’zaɪgoʊmætɪk ‘boʊn/ – kość jarzmowa (policzkowa)
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!