Zdania warunkowe (Conditionals)

Trybów warunkowych (ang. conditionals) używamy, by mówić o sytuacjach, dla których zaistnienia musi być spełniony konkretny warunek (ang. condition). Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to nastąpi dany skutek:

If I meet her, I will invite her to my birthday party. – Jeśli ją spotkam, zaproszę ją na swoje przyjęcie urodzinowe.

(If + warunek, + rezultat)

 

Zdanie może też przyjąć następującą formę:

I will invite her to my birthday party if I meet her. – Zaproszę ją na swoje przyjęcie urodzinowe, jeśli ją spotkam.

(Rezultat + if + warunek)

 

UWAGA: Jeśli zdanie podrzędne z ‘if’ stanowi pierwszy człon zdania, drugi człon poprzedzony jest przecinkiem:

If I were richer, I would buy a house. – Gdybym był bogatszy, kupiłbym dom.

 

Jeśli natomiast zdanie podrzędne z ‘if’ stanowi drugi człon zdania, nie jest ono poprzedzone przecinkiem:

I would buy a house if I were richer. – Kupiłbym dom, gdybym był bogatszy.

 

 

UWAGA: W zależności od stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji, o której mówimy, używamy innego trybu warunkowego, np.

If the weather improves, I’ll walk my dog. – Jeśli pogoda się poprawi, wyprowadzę psa na spacer.

(First conditional – istnieje spore prawdopodobieństwo, że pogoda się poprawi.)

 

If the weather improved, I could walk my dog. – Gdyby pogoda się poprawiła, mógłbym wyprowadzić psa na spacer.

(Second conditional – istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że pogoda się poprawi.)

 

If the weather had improved, I could have walked my dog. – Gdyby pogoda się poprawiła, mógłbym wyprowadzić psa na spacer.

(Third conditional – mówimy o sytuacji z przeszłości, której nie można już zmienić: pogoda się nie poprawiła, więc pies nie został wyprowadzony.)

 

 

ZERO CONDITIONAL

Zerowego trybu warunkowego używamy, by mówić o sytuacjach, które są prawdziwe, wydarzyły się lub istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ich zaistnienia. Używamy go też, by mówić o prawach fizycznych, ogólnych prawdach, faktach naukowych oraz zwyczajach.

 

BUDOWA:

IF + Present Simple, + Present Simple

(lub Present Simple + IF + Present Simple)

 

PRZYKŁADY:

If you heat water to 100 degrees, it boils. – Jeśli podgrzejesz wodę do stu stopni, zagotuje się.

Water boils if you heat it to 100 degrees. – Woda się zagotuje, jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 

If it snows, I never go out. – Jeśli pada śnieg, nigdy nie wychodzę z domu.

I never go out if it snows. – Nigdy nie wychodzę z domu, jeśli pada śnieg.

 

 

FIRST CONDITIONAL

Pierwszego trybu warunkowego używamy, by mówić o zdarzeniach, co do których istnieje duże prawdopobieńtwo, że mogą nastąpić w przyszłości.

 

BUDOWA:

            IF + Present Simple, + Future Simple

            (lub Future Simple + IF + Present Simple)

 

PRZYKŁADY:

If it is sunny tomorrow, we will go to the beach. – Jeśli jutro będzie słonecznie, pójdziemy na plażę.

We will go to the cinema if the tickets aren’t sold out.  – Pójdziemy do kina, jeśli bilety nie będą wyprzedane.

 

UWAGA: Zamiast will możemy użyć jednego z następujących czasowników modalnych: shall, should, would, can, could, may, might, np.

If my girlfriend calls, I might ask her to drive me to the airport. – Jeśli zadzwoni moja dziewczyna, może poproszę ją, żeby zawiozła mnie na lotnisko.

 

 

SECOND CONDITIONAL

Drugiego trybu warunkowego używamy, by mówić o obecnych sytuacjach lub stanach, których zmiana jest niemożliwa lub mało prawdopodobna, albo o czymś, co teoretycznie mogłoby się wydarzyć w przyszłości, ale jest mało realne. Odpowiednikiem tej konstrukcji w języku polskim jest tryb przypuszczający.

 

BUDOWA:

            IF + Past Simple, would + bezokolicznik

            (lub Would + bezokolicznik + IF + Past Simple)

 

PRZYKŁADY:

If Mike were smarter, he would make more money. – Gdyby Mike był mądrzejszy, zarabiałby więcej pieniędzy.

If I were you, I wouldn’t be so rude to Chris. – Na Twoim miejscu nie byłbym tak nieuprzejmy w stosunku do Chrisa.

 

UWAGA: W części warunkowej zdania (= po if), po zaimkach osobowych ‘I’, ‘he’, ‘she’, oraz ‘it’  używamy zwykle formy ‘were’, np.

If I were more punctual, I wouldn’t be late for lunch with my boss. – Gdybym był bardziej punktualny, nie spóźniłbym się na lunch z szefem.

 

UWAGA: Zamiast would możemy użyć jednego z następujących czasowników modalnych: should, might, could, np.

If I ever saw Lois again, I couldn’t let her go. – Gdybym kiedyś zobaczył Lois ponownie, nie pozwoliłbym jej odejść.

 

 

THIRD CONDITIONAL

Trzeciego okresu warunkowego używamy, by mówić o sytuacjach, które mogłyby mieć miejsce w przeszłości, gdyby zostały spełnione określone warunki, jednak nigdy się nie wydarzyły.

 

BUDOWA:

            IF + Past Perfect, + would/could/might/should + have + Past Participle

            (lub Would/could/might/should + have + Past Participle + IF + Past Perfect)

 

PRZYKŁADY:

If I had known you were in town, I would have paid you a visit. – Gdybym wiedział, że byłeś w mieście, złożyłbym ci wizytę. (Ale nie wiedziałem, więc do tego nie doszło.)

They might have acted differently if they had known what would happen. – Mogliby zachować się inaczej, gdyby wiedzieli, co się wydarzy. (Ale nie wiedzieli, więc nie zachowali się inaczej.)

 

UWAGA: W trzecim trybie warunkowym można pominąć ‘if’ w zdaniu określającym warunek. Jeśli  tak zrobimy, musimy wtedy zastosować inwersję w tej części zdania:

Had she left a little earlier, she would have arrived on time. – Gdyby wyszła trochę wcześniej, dojechałaby na czas.

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3245. Dziękujemy!