Pytania z inwersją (Questions with inversion)

Tworzenie pytań z inwersją w języku angielskim polega na przestawieniu kolejności początkowych elementów zdania twierdzącego. Inwersja polega zatem na zmianie miejsca występowania podmiotu i czasownika posiłkowego / modalnego, lub inaczej mówiąc, przestawieniu w zdaniu czasownika posiłkowego / modalnego przed podmiot.

podmiot

czasownik posiłkowy

dopełnienie zdania

This

is

a pencil.

She

is

busy at the moment.

po inwersji zdania

czasownik posiłkowy

podmiot

dopełnienie zdania

Is

this

a pencil?

Is

she

busy at the moment?

This is a pencil. (To jest ołówek).

Is this pencil? (Czy to jest ołówek?).

She is busy at the moment. (Ona jest teraz zajęta).

Is she busy at the moment? (Czy ona jest teraz zajęta?).

 

W przypadku zdań w czasie Present Simple używa się w zdaniu czasownika posiłkowego do lub does (w 3 osobie liczby pojedynczej).

I usually spend the holidays at home. (Zwykle spędzam wakacje w domu).

Do you usually spend the holidays at home? (Czy zwykle spędzasz wakacje w domu?).

Does he usually spend the holidays at home? (Czy on zwykle spędza wakacjew domu?).

 

W przypadku zdań w czasie Past Simple używa się w zdaniu czasownika posiłkowego did.

I spent the holiday at home. (Wakacje spędziłem w domu).

Did you spend the holiday at home? (Czy wakacje spędziłeś w domu?).

 

Poniżej zestawienie tworzenia pytań poprzez inwersję z podziałem na czasy angielskie:

to be:

This is a pencil. To jest ołówek. Is this a pencil? Czy to jest ołówek?

 

I am late. Jestem spóźniony. Am I late? Czy jestem spóźniony?

 

He is tall. On jest wysoki. Is he tall? Czy on jest wysoki?

Present Simple:

I usually spend the holidays at home. Zwykle spędzam wakacje w domu. Do you usually spend the holidays at home? Czy zwykle spędzasz wakacje w domu?

 

He usually spends the holidays at home. On zwykle spędza wakacje w domu. Does he usually spend the holidays at home? Czy on zwykle spędza wakacjew domu?

Past Simple:

I spent the holidays at home. Wakacje spędziłem w domu. Did you spend the holidays at home? Czy wakacje spędziłeś w domu?

Present Continuous:

It is raining. Pada deszcz. Is it raining? Pada deszcz?

Past Continuous:

Abigail was washing her hair at 9 p.m. last night. Abigail myła włosy o 9 wczoraj wieczorem. Was Abigail washing her hair at 9 p.m. last night. Czy Abigail myła włosy o 9 wczoraj wieczorem?

Present Perfect:

She has seen him before. Widziała go już wcześniej. Has she seen him before? Czy ona widziała go już wcześniej?

Past Perfect:

Lucy had finished the letter before I arrived. Lucy skończyła list, zanim przyjechałem. Had Lucy finished the letter before you arrived? Czy Lucy skończyła list, zanim Ty przyjechałeś?

Present Perfect Continuous:

We have been listening to the radio for three hours. Słuchamy radia od trzech godzin. Have you been listening to the radio? Czy słuchacie radia?

Past Perfect Continuous:

I had been writing before we came. Pisałem zanim przyszliście. Had you been writing before we came? Czy pisałeś zanim przyszliśmy?

be going to:

He is going to learn English. On zamierza się uczyć angielskiego. Is he going to learn English? Czy on zamierza się uczyć angielskiego?

Future Simple:

She will be here soon. Ona będzie tu wkrótce. Will she be here soon? Czy ona będzie tu wkrótce?

Future Continuous:

I will be waiting at the station when you arrive. Kiedy przyjedziesz, będę czekała na stacji. Will you be waiting at the station when I arrive? Czy będziesz czekać na stacji, kiedy przyjadę?

czasownik modalny:

You can help me with this. Możesz mi w tym pomóc. Can I help you with this? Czy mogę Ci w tym pomóc?

 

She should stay where she is. Powinna zostać tam gdzie jest. Should she stay where she is? Czy ona powinna zostać tam gdzie jest?
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!