Pytania rozłączne (Question tags)

Pytania Question tags, to krótkie pytania dodawane na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego, oddzielone od niego przecinkiem. Są one odpowiednikiem polskich zwrotów takich jak: prawda?, nieprawdaż?, czyż nie? czy potocznego no nie?, nie?, co?. Tego rodzaju krótkich pytań używa się po to, aby uzyskać od naszego rozmówcy potwierdzenie jakiejś informacji lub gdy chcemy sprawdzić, czy to co wiemy jest prawdą czy też nie. Negatywny question tags występuje zawsze w formie skróconej, czyli n‘t.

She is very tall and slim, isn’t she? (Jest bardzo wysoka i szczupła, prawda?)

He can’t swim, can he? (On nie umie pływać, prawda?)

 

Tworzenie pytań question tags polega na identyfikacji, w jakim czasie jest zdanie, co mówi nam, jakiego operatora będziemy potrzebować. Następnie określamy, czy zdanie jest zdaniem twierdzącym, czy zdaniem przeczącym, gdyż question tags ma przeważnie formę odwrotną do zdania głównego, tzn. w zdaniu twierdzącym question tag będzie przeczący, a w zdaniu przeczącym twierdzący, np.

Chris moved to Barcelona last year, didn’t he? (Chris przeprowadził się rok temu do Barcelony, nieprawdaż?)

Kate won’t tell the truth, will she? (Kate nie powie prawdy, czyż nie?)

 

Pytania rozłączne (Question tags) składają się z zaimka osobowego oraz czasownika posiłkowego lub modalnego, który jest taki sam jak w zdaniu głównym.


Wyróżniamy dwie konstrukcje zdań z pytaniami rozłącznymi:

(1) zdanie twierdzące + przeczący question tag

Pytanie rozłączne tworzymy przez zaprzeczenie informacji zawartej w zdaniu głównym przy pomocy czasownika posiłkowego lub modalnego, oraz dodanie zaimka osobowego odpowiadającemu podmiotowi zdania.

The weather is beautiful today, isn’t it? (Pogoda jest dziś piękna, prawda?)

She is horrible, isn’t she? (Ona jest okropna, prawda?)

You like to play tennis, don’t you? (Lubisz grać w tenisa, prawda?)

We’ve met before, haven’t we? (Spotkaliśmy się już kiedyś, prawda?)

We’ve got to get this right, haven’t we? (Musimy to zrobić jak należy, prawda?)

You can speak Russian, can’t you? (Potrafisz mówić po rosyjsku, prawda?)

I should go, shouldn’t I? (Powinienem iść, prawda?)

We’ll have to hurry, won’t we? (Będziemy musieli się pospieszyć, prawda?)

 

(2) zdanie przeczące + twierdzący question tag

Pytanie rozłączne w zdaniu głównym przeczącym tworzymy tak jak standardowe pytania korzystając z czasownika posiłkowego lub modalnego, oraz zaimka osobowego odpowiadającemu podmiotowi zdania głównego.

Ann isn’t American, is she? (Anna nie jest Amerykanką, prawda?)

You don’t mind, do you? (Nie masz nic przeciwko, prawda?)

George doesn’t speak English, does he? (George nie mówi po angielsku, prawda?)

The course didn’t help you much, did it? (Ten kurs wiele Ci nie pomógł, prawda?)

You noticed it too, didn’t you? (Też to zauważyłaś, prawda?)

You haven’t finished, have you? (Nie skończyłeś, prawda?)

He can’t swim, can he? (On nie umie pływać, prawda?)

Helen won’t be coming, will she? (Helen nie przyjdzie, prawda?)

 

Jak zauważyłeś/aś w większości zdań twierdzących użyte są już czasowniki posiłkowe lub modalne. Należy jednak pamiętać o dodaniu do pytania rozłącznego question tags do / does w czasie Present Simple, lub did w czasie Past Simple, gdyż te czasowniki posiłkowe zwykle nie występują w zdaniach twierdzących.

You work here, don’t you? (Pracujesz tutaj, prawda?)

George speaks English, doesn’t he? (George mówi po angielsku, prawda?)

She worked here, didn’t she? (Ona pracowała tutaj, prawda?)

 

Należy pamiętać, że czasownik to be, nie potrzebuje żadnego czasownika posiłkowego, gdyż sam pełni jego funkcję.

She is horrible, isn’t she? (Ona jest okropna, prawda?)

They are your friends, aren’t they? (Oni są Twoimi przyjaciółmi, prawda?)

Sara was ill, wasn’t she? (Sara była chora, prawda?)

The girls were here yesterday, weren’t they? (Dziewczyny były tutaj wczoraj, prawda?)

 

Gdy w zdaniu głównym pojawią się wyrażenia takie jak: never (nigdy), barely (zaledwie/ledwie), hardly (ledwie), rarely (rzadko), seldom (rzadko), scarcely (zaledwie, prawie wcale), czyli przysłówki o znaczeniu negatywnym, to po nich także pytania rozłączne question tags wystąpią w formie twierdzącej.

Patric very rarely goes to the cinema, does he? (Patryk bardzo rzadko chodzi do kina, prawda?)

We’ll never know, will we? (Nigdy się nie dowiemy, prawda?)

We’ve hardly begun, have we? (Ledwie co zaczęliśmy, prawda?)

 

Pamiętaj, że bez względu na to jaką formę ma podmiot na początku zdania, w pytaniach question tags wystąpi zawsze zaimek.

Peter can’t swim, can he? (Peter nie umie pływać, prawda?)

Sara was ill, wasn’t she? (Sara była chora, prawda?)

The weather is beautiful today, isn’t it? (Pogoda jest dziś piękna, prawda?)

 

Na wypowiedzi zakończone question tags odpowiadamy niezależnie od formy tej wypowiedzi, tzn. twierdząco, gdy chcemy potwierdzić informację, oraz przecząco, gdy chcemy tej informacji zaprzeczyć.

Kevin is your brother, isn’t he? Yes, he is / No, he isn’t.

Kevin jest Twoim bratem, prawda? Tak, jest / Nie, nie jest.

 

It was raining, wasn’t it? Yes, it was / No, it wasn’t.

Padało, prawda? Tak, padało / Nie, nie padało.

 

You don’t mind, do you? No, I don’t / Yes, I do.

Nie masz nic przeciwko, prawda? Nie, nie mam / Tak, mam.

 

He can’t swim, can he? No, he can’t.

On nie umie pływać, prawda? Nie, nie umie.

 

Pytania rozłączne (Question tags) w różnych czasach.

to be:

 

She is horrible,

Ona jest okropna,

isn’t she?prawda?

They are your friends,

Oni są Twoimi przyjaciółmi,

aren’t they?prawda?

Sara was ill,

Sara była chora,

wasn’t she?prawda?

The girls were here yesterday,

Dziewczyny były tutaj wczoraj,

weren’t they?prawda?

be going to:

 

Tom is going to take the exam,

Tom będzie zdawał egzamin,

isn’t he?prawda?

You’re going to play with us,

Zagrasz z nami,

aren’t you?prawda?

Present Continuous:

 

They’re listening to music,

Oni słuchają muzyki,

aren’t they?prawda?

to have:

 

You’ve got three brothers,

Masz trzech braci,

haven’t you?prawda?

Present Perfect:

 

You’ve been in Poland,

Byłeś w Polsce,

haven’t you?prawda?

Present Perfect Continuous:

 

Malcolm has been working really hard recently,

Malcolm ostatnio naprawdę ciężko pracuje,

hasn’t he?prawda?

Simple Present:

 

You like to play tennis,

Lubisz grać w tenisa,

don’t you?prawda?

George doesn’t speak English,

George nie mówi po angielsku,

does he?prawda?

Simple Past:

 

You didn’t go with her,

Nie poszedłeś z nią,

did you?prawda?

She worked here,

Ona tutaj pracowała ,

didn’t she?prawda?

Past Perfect:

 

She had been there before,

Ona była tam wcześniej,

hadn’t she?prawda?

Future Tenses:

 

We’ll have to hurry,

Będziemy musieli się pospieszyć,

won’t we?prawda?

Helen won’t be coming,

Helen nie przyjdzie,

will she?prawda?

czasownik modalny:

 

He can’t swim,

On nie umie pływać,

can he?prawda?

I should go,

Powinienem iść,

shouldn’t I?prawda?

We could go to a restaurant tonight,

Moglibyśmy pójść do restauracji dziś wieczorem,

couldn’t we?prawda?

 

W języku angielskim istnieje kilka przypadków, kiedy pytania rozłączne (Question tags) wyglądają nieco inaczej niż przykłady przedstawione powyżej. Takich nietypowych konstrukcji najlepiej nauczyć się na pamięć.

I am

I’m stupid,

Jestem głupi,

aren’t I? prawda?

This / That is

This is your new car,

To jest Twój nowy samochód,

isn’t it? prawda?

Let’s

Let’s wait another ten minutes,

Poczekajmy jeszcze dziesięć minut,

shall we? zgoda?

Let’s go,

Chodźmy,

shall we? dobrze?

Let’s hurry,

Pospieszmy się,

shall we? dobrze?

tryb rozkazujący

Open the door,

Otwórz drzwi,

will you? dobrze?

Don’t close the window,

Nie zamykaj okna,

will you? dobrze?

Stop making that noise,

Przestań hałasować,

will you? dobrze?

Pass me the pencil,

Podaj mi ołówek,

can / could you? dobrze?

Everyone, everybody, someone, somebody

Everbody loves ice cream,

Każdy kocha lody,

don’t they? prawda?
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!