Pytania pośrednie (Indirect questions)

Pytania pośrednie (Indirect questions) stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać drugiej osobie pytanie. Efekt taki możemy osiągnąć, poprzedzając nasze pytanie poniższymi zwrotami, by następnie przejść do pytania.

Zwroty grzecznościowe stosowane w pytaniach pośrednich:

(1) Do you know… – Czy wie Pan / Pani…

(2) Can / Could you tell me… – Czy może mi Pan / Pani powiedzieć…

(3) I wonder… – Zastanawiam się…

 

W pytaniach pośrednich (Indirect questions) konstrukcja zdania pytającego zostaje zmieniona na konstrukcję zdania twierdzącego. Porównaj poniższe zdania i zauważ jak zmienia się szyk zdania.

Pytanie bezpośrednie

Pytanie pośrednie

What time is it?

Która godzina?

Do you know what time it is?

Czy wie Pan / Pani która jest godzina?

 

 

Where is the nearest guest house?

Gdzie jest najbliższy pensjonat?

Can you tell me where the nearest guest house is?

Czy może mi Pan / Pani powiedzieć, gdzie jest najbliższy pensjonat?

Jak widać w powyższym pytaniu pośrednim, po zwrocie grzecznoścowym (Can you tell me) stawiamy wyraz pytający (where), a cała reszta zdania przybiera postać zdania twierdzącego (the nearest guest house is).

 

Kolejne przykłady zamiany pytań bezpośrednich na pośrednie.

Pytanie bezpośrednie

Pytanie pośrednie

How much does it cost?

Ile to kosztuje?

Can you tell me how much it costs?

Czy może mi Pan / Pani powiedzieć, ile to kosztuje?

 

 

How much does she earn?

Ile ona zarabia?

Do you know how much she earns?

Czy wie Pan / Pani ile ona zarabia?

 

 

Who does she love?

Kogo ona kocha?

I wonder who she loves?

Zastanawiam się kogo ona kocha?

 

What was his name?

Jak miał na imię?

Do you know what his name was?

Czy wie Pan / Pani jak miał na imię?

 

 

Where were you last night?

Gdzie byłeś wczoraj wieczorem?

Can you tell me where you were last night?

Czy może mi Pan / Pani powiedzieć, gdzie był wczoraj wieczorem?

 

Why did they leave so early?

Dlaczego wyszli tak wcześnie?

I wonder why they left so early?

Zastanawiam się, dlaczego oni wyszli tak wcześnie?

   

Why did she leave the party?

Dlaczego ona wyszła z przyjęcia?

Could you tell me why she left the party?

Czy może mi Pan / Pani powiedzieć, dlaczego ona wyszła z przyjęcia?

W czasach Present Simple i Past Simple w pytaniach pośrednich nie występują czasowniki posiłkowe, stąd w przykładzie powyższym pojawił się czasownik left, jako forma przeszła czasownika leave.

 

W przypadku przekształcania pytań typu tak / nie (yes/no questions) na pytania pośrednie (Indirect questions), gdzie mamy do czynienia z brakiem wyrazu pytającego, w jego miejsce wstawiamy if lub whether (w konstrukcji zdania znaczy – czy).

Pytanie typu tak / nie

Pytanie pośrednie

Does Susan like vegetables?

Czy Susan lubi warzywa?

Do you know if Susan likes vegetables?

Czy wie Pan / Pani, czy Susan lubi warzywa?

 

 

Can Kate cook well?

Czy Kate umie dobrze gotowac?

Do you know whether Kate can cook well?

Czy wie Pan / Pani, czy Kate umie dobrze gotować?

Jak widać w powyższym przekształceniu, po zwrocie grzecznościowym (Do you know) stawiamy wyraz if lub whether, a cała reszta zdania przybiera postać zdania twierdzącego (Susan likes vegetables).

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3220. Dziękujemy!