A1.4. Traveling with children

A1.4. Traveling with children

 

Vocabulary (Słownictwo):

chanceszansa
togetherrazem
duringpodczas
for examplena przykład
howeverjednakże
exhaustingbardzo męczący
comfortablewygodny
to enjoycieszyć się (z czegoś)

 

Answer the questions (Odpowiedz na pytania):

1. We usually go on trips during .
a) the week
b) the weekends
c) Saturdays

2. Our kids .
a) don’t enjoy going to the zoo
b) like going to the zoo
c) want to go to the zoo soon

3. When we plan a trip, we usually choose places that are .
a) far away
b) attractive for our kids
c) the ones that we want to see

4. We are visiting France .
a) this summer
b) when our kids grow up
c) we don’t want to go to France

5. The most important part of our trips is .
a) spending time with our kids
b) visiting new places
c) resting from work

 

 

 

 

 

 

 

TEXT:

Listen carefully and answer the questions.

     Our family is really happy. We often go on trips to have a chance to spend a lot of time together. My wife Jenna and I work a lot during the week, but we want our children to feel that their parents love them, so we make the moments that we spend together on Sundays and Saturdays special.
     We love traveling together. The places we choose are for example the zoo or the circus, because they are really attractive for our kids. However, the fact that our children are very small is the only problem during our trips. Their age limits us a lot, because long distance travels are always exhausting for them. Traveling in a child seat is also not the most pleasant thing, so we try to choose places which are close, but still interesting.
     My wife dreams of seeing countries such as France or Germany. We can’t go there, because a long journey with young children is not comfortable for them. We are waiting for our kids to get older, so that we can make Jenna’s dream come true, but right now we enjoy our short travels. It’s most important that we can dedicate this time to our sweethearts.

Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3257. Dziękujemy!