SŁOWNICTWO B2

B2
1-50 z 2461
a bit

chwila

abandon

porzucać, opuszczać

abandoned

porzucony, opuszczony

abolish

znieść, zlikwidować

absence

nieobecność, brak

absolute

absolutny, całkowity, zupełny

absorb

wchłaniać

abstract

abstrakcyjny

absurd

absurdalny

abuse

nadużywanie, krzywdzenie

academic

akademicki

accept

przyjmować do wiadomości, przyjmować

accessible

dostępny, osiągalny

accidental

przypadkowy

accidentally

przypadkowo, przez przypadek

according to

zgodnie z

account

relacja

accuracy

dokładność

accuse

oskarżać

ache

boleć

acid

kwas

acquire

zdobyć, przyswajać sobie, nabywać

act

działać

act

działanie, zachowanie, uczynek

action

działanie, czyn

active

czynny

actively

czynnie, aktywnie

activity

działalność, działanie, czynność

actual

faktyczny, rzeczywisty

adapt

przystosowywać, przystosowywać się

addict

osoba uzależniona, narkoman/narkomanka

addicted

uzależniony

addiction

uzależnienie

addition

dodawanie, dodatek

additional

dodatkowy

additionally

dodatkowo

adequate

wystarczający, dostateczny

adequately

wystarczająco, dostatecznie

adjust

regulować, poprawiać, przystosowywać się, przyzwyczajać

adjustment

regulacja; korekta, poprawka

admiration

podziw, zachwyt

admire

podziwiać (za coś)

admission

przyjęcie (np. do szkoły)

admittedly

co prawda, istotnie

adopt

adoptować, przyjmować

adopted

adoptowany

adoption

adopcja

advance

postęp, posuwanie się naprzód

advantage

przewaga

adventurous

odważny, ryzykowny

sortuj według nazw angielskich | polskich
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3245. Dziękujemy!