SŁOWNICTWO B1

B1
1-50 z 1996
a load / loads

mnóstwo, wiele

a sense of humour

poczucie humoru

ability

umiejętność, zdolność

about

po (np. mieście)

above

więcej, powyższy

abroad

za granicą, za granicę

absent

nieobecny

absolutely

całkowicie, zupełnie, absolutnie, bezwarunkowo

accent

wymowa, akcent

accept

akceptować, przyjmować (np. zaproszenie)

acceptable

do przyjęcia, zadowalający

access

dostęp, dojazd, dojście

accommodation

zakwaterowanie

accompany

towarzyszyć

according to

według

account

konto, rachunek

accountant

księgowy, księgowa

accurate

dokładny

accurately

dokładnie

ache

ból (długotrwały, ciągły)

achieve

osiągnąć

achievement

osiągnięcie, sukces

act

grać, występować, zachowywać się, udawać

act

akt

action

akcja

active

aktywny, energiczny, pełen wigoru

ad / advert

reklama, ogłoszenie

admire

podziwiać

admission

wstęp, dostęp

admit

przyznać się

advanced

zaawansowany

advantage

zaleta, korzyść

advertise

reklamować (się), dać ogłoszenie

advise

radzić, doradzać

after

za

after

po

age

epoka

agency

agencja

ages

wieki (czekać), wieczność

agree

uzgadniać

ahead

przed, z/do przodu, w przyszłość, z wyprzedzeniem

aim

cel

air conditioning

klimatyzacja

air force

siły powietrzne

airline

linia lotnicza

alarm

alarm, budzik

alcoholic

alkoholowy

alike

podobny

alive

żywy

all

całkiem, zupełnie, całkowicie, kompletnie

sortuj według nazw angielskich | polskich
Prześlij link znajomym na:

Wypracowania

Nie wiesz jak napisać wypracowanie? Zobacz nasze gotowe wypracowania!

Nauka słówek

Ponad 260 pogrupowanych zestawów tematycznych do nauki słówek.

Czasowniki frazowe

Zbiór 460 przydatnych phrasal verbs.

Zdania do tłumaczenia

Ćwicz umiejętność rozumienia tekstu tłumacząc przykładowe zdania.

Teksty użytkowe

Nie wiesz jak napisać list, podanie, ogłoszenie czy zaproszenie? Sięgnij po nasze przykładowe wzory!

Opis obrazka

Zobacz przykładowe opisy obrazków jakie przygotowaliśmy dla Ciebie!

Ćwiczenia

Ćwiczenia online do samodzielnego rozwiązywania (A1/B2).

×
Jest już nas 3245. Dziękujemy!