Przyimek (Preposition) – miejsce przyimka w zdaniu

Przyimki zasadniczo tak jak w języku polskim stosujemy po rzeczownikach i czasownikach, oraz przed zaimkami.

W pytaniach nieformalnych, odpowiednie przyimki stawiamy na końcu pytania, nie tak jak w języku polskim, na początku.

Who were you talking to? (Z kim rozmawiałeś?).

Which chair did he sit on? (Na którym krześle usiadł?).

What are you thinking about? (O czym myślisz?).

What are you afraid of? (Czego się boisz?).

 

W pytaniach formalnych, przed zaimkami pytającymi – what, whom, which, możemy postawić przyimek. Forma taka jest poprawna, aczkolwiek rzadko stosowana. Należy pamiętać, że przyimków nie możemy używać na początku zdań z czasownikiem to be.

To whom were you talking? (Z kim rozmawiałeś?).

To what country are you going? (Do jakiego kraju jedziecie?).

 

Uwaga: Po przyimkach możemy użyć whom i which, nigdy zaś who i that!

To whom were you talking?

Who were you talking to?

Z kim rozmawiałeś?Prześlij link znajomym na:
×

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie
Razem 1074 użytkowników.