Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy: czasowniki dynamiczne (wyrażające ruch, wykonywanie czynności) oraz czasowniki statyczne (wyrażające stany – czynności niewykonywane fizycznie).

Czasowniki dynamiczne (Action verbs)

Czasowniki dynamiczne wyrażają ruch, czynności. Do do tej grupy czasowników zaliczamy m.in.: dance (tańczyć), drive (jechać, prowadzić), get (dostać, otrzymać), go (iść, jechać), sleep (spać), travel (podróżować), walk (chodzić). Czasowniki dynamiczne występują we wszystkich czasach.

She goes to school by tram. (Ona jeździ do szkoły tramwajem).

We are driving to London. (Jedziemy do Londynu).

Susan travelled a lot last year. (Susan w zeszłym roku dużo podróżowała).

Peter started walking a little faster. (Piotr zaczął iść nieco szybciej).

He has been sleeping since 9 p.m. (Śpi od 9 wieczorem).

I’ll drive you home. (Odwiozę Cię do domu).

 

Czasowniki statyczne (State verbs)

Czasowniki statyczne wyrażają stany, uczucia, emocje. Czasowniki należące do tej grupy nie posiadają formy ciągłej (oprócz kilku wyjątków), a co za tym idzie nie występują w czasach Continuous.

 

Czasowniki statyczne (State verbs) opisują:

(1) stosunek uczuciowy.

appreciate – doceniać

care – dbać, przejmować się, troszczyć się

dislike – nielubić

envy – zazdrościć

forgive – wybaczyć

hate – nienawidzić

hope – mieć nadzieję

like – lubić

love – kochać

mind – mieć coś przeciwko

 

(2) stosunek myślowy.

appear – wydawać się

believe – wierzyć

desire – życzyć sobie

doubt – wątpić

forget – zapomnieć

imagine – wyobrażać sobie

know – znać, wiedzieć

mean – znaczyć

notice – zauważyć

prefer – woleć

realize – uświadomić sobie, zdać sobie sprawę

recognize – rozpoznać

remember – pamiętać

seem – wydawać się

suppose – przypuszczać

think – myśleć, sądzić

understand – rozumieć

want – chcieć

wish – życzyć sobie

 

(3) stosunek własności.

belong – należeć

have – mieć, posiadać

own – posiadać

possess – mieć

 

(4) postrzeganie zmysłowe.

feel – czuć

hear – słyszeć

see – widzieć

smell – pachnieć

taste – czuć smak, smakować

 

(5) inne stany.

be – być

consist of – składać się

contain – zawierać

cost – kosztować

exist – istnieć

include – zawierać

owe – być winny, dłużny

weigh – ważyć

 

Uwaga: Należy pamiętać, iż czasowniki statyczne, które w drodze wyjątku występują w formie ciągłej, nabierają całkiem nowego znaczenia (właściwego dla czasowników dynamicznych). Poniżej kilka ciekawych przykładów.

be – w formie ciągłej występuje w stronie biernej

He is being questioned at the moment. (On jest teraz przesłuchiwany).

 

feeling – nie czujemy, a dotykamy

I’m feeling your pyjamas to check if it’s made of satin. (Dotykam Twojej piżamy, żeby sprawdzić czy jest wykonana z satyny).

 

hearing – przesłuchanie

The preliminary hearing is on Friday. (Wstępne przesłuchanie jest w piątek).

 

heaving a bath / shower – brać kąpiel / prysznic

She has been having a bath for over an hour. (Bierze kąpiel od ponad godziny).

 

seeing – nie widzimy, a spotykamy się

Are you seeing Grace tonight? (Spotkasz się dzisiaj z Grace?).

 

smelling – nie pachniemy, a wąchamy

Why are you smelling the meat? (Dlaczego wąchasz to mięso?).

 

tasting – nie smakujemy, a próbujemy, degustujemy

I am tasting the soup. (Próbuję / Degustuję zupę).Prześlij link znajomym na:
×

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie
Razem 1074 użytkowników.