Lekcja 112 – Passive voice – strona bierna.

Kolejna lekcja poświęcona będzie poszerzeniu wiedzy o stronie biernej w języku angielskim.

 
212