Twarz i cera (Appearance – face and complexion) part #2

    • cheeks /tʃiːks/ – policzki
    • chubby cheeks /ˈtʃʌbi tʃiːks/ – pucołowate policzki
    • dimples /ˈdɪmp(ə)ls/ – dołeczki
    • emaciated cheeks /ɪˈmeɪsieɪtɪd tʃiːks/ – wychudzone policzki
    • rosy cheeks /ˈrəʊzi tʃiːks/ – różowe, różane policzki
    • sunken cheeks /ˈsʌŋkən tʃiːks/ – zapadnięte policzki
    • wrinkled cheeks /ˈrɪŋk(ə)ld tʃiːks/ – pomarszczone policzki
    • ears /ɪərz/ – uszy
    • big ears /bɪɡ ɪərz/ – duże uszy
    • pierced ears /pɪrst ɪərz/ – przebite uszy
    • pointed ears /ˈpɔɪntɪd ɪərz/ – spiczaste uszy
    • protruding ears /prəˈtruːdɪŋ ɪərz/ – odstające uszy
    • small ears /smɔːl ɪərz/ – małe uszy
    • forehead /ˈfɔːhed/ – czoło
    • broad forehead /brɔːd ˈfɔːhed/ – szerokie czoło
    • flat forehead /flæt ˈfɔːhed/ – płaskie czoło
    • high forehead /haɪ ˈfɔːhed/ – wysokie czoło
    • low forehead /ləʊ ˈfɔːhed/ – niskie czoło
    • wrinkled forehead /ˈrɪŋk(ə)ld ˈfɔːhed/ – pomarszczone czoło
    • nose /nəʊz/ – nos
    • aquiline nose /ˈækwɪˌlaɪn nəʊz/ – orli nos
    • big nose /bɪɡ nəʊz/ – duży nos
    • crooked nose /ˈkrʊkɪd nəʊz/ – krzywy, zakrzywiony, garbaty nos
    • flat nose /flæt nəʊz/ – spłaszczony nos
    • hooked nose /hʊkt nəʊz/ – haczykowaty nos
    • pointed nose /ˈpɔɪntɪd nəʊz/ – spiczasty nos
    • turned-up nose /tɜːnd ʌp nəʊz/ – zadarty nos
    • bushy eyebrows /ˈbʊʃi ˈaɪˌbraʊz/ – gęste, krzaczaste brwi
    • eye socket /aɪ ˈsɒkɪt/ – oczodół
    • long neck /lɒŋ nek/ – długa szyja


>Twarz i cera (Appearance – face and complexion) part #1Prześlij link znajomym na:
173