Przyimek (Preposition) – miejsce przyimka w zdaniu

Przyimki zasadniczo tak jak w języku polskim stosujemy po rzeczownikach i czasownikach, oraz przed zaimkami.

W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane, przyimki stawiamy na końcu pytania, czyli nie tak jak w języku polskim, na początku.

Who were you talking to? (Z kim rozmawiałeś?).

Which chair did he sit on? (Na którym krześle usiadł?).

What are you thinking about? (O czym myślisz?).

What are you afraid of? (Czego się boisz?).

 

W pytaniach formalnych, przed zaimkami pytającymi – what, whom, which, możemy postawić przyimek, forma taka jest poprawna, aczkolwiek rzadko stosowana.

To whom were you talking? (Z kim rozmawiałeś?).

To what country are you going? (Do jakiego kraju jedziecie?).

 

Uwaga: Tylko przed zaimkiem pytającym whom (forma dopełnienia od who), stosuje się przyimek. Jeśli zdecydujemy się zastosować zaimek pytający who, to przyimek musi zostać przeniesiony na koniec pytania.

To whom were you talking?

Who were you talking to?

Z kim rozmawiałeś?

 Prześlij link znajomym na:
570