Forma dzierżawcza (Saxon Genitive)

Forma dzierżawcza, nazywana także dopełniaczem saksońskim (Saxon Genitive) w języku angielskim tworzona jest na dwa sposoby – za pomocą apostrofu (‘) i literą –s, czyli ‘s, oraz za pomocą zaimka of. Pierwszą z nich stosujemy, gdy mówimy o rzeczownikach żywotnych, natomiast drugą gdy mówimy o rzeczownikach nieżywotnych. Forma dzierżawcza odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego?) tworząc wyrażenia przynależności i posiadania.

Wyrażenia przynależności i posiadania tworzymy w następujący sposób:

(1) w liczbie pojedynczej do rzeczowników dodajemy apostrof (‘) i –s (czyli ‘s).

Emily’s book – książka Emily

Tom’s car – samochód Tomka

John’s wife – żona Johna

Kate’s father – ojciec Kate

Peter’s son – syn Piotra

Mr. Smith’s office – biuro Pana Smitha

my friend’s house – dom mojego przyjaciela

my sister’s room – pokój mojej siostry

my boss’s office – biuro mojego szefa

the cat’s tail – ogon kota

the lion’s fur – futro lwa

 

(2) w liczbie mnogiej do rzeczowników nie zakończonych literą s, dodajemy tak samo jak w liczbie pojedynczej, apostrof (‘) i –s (czyli ‘s).

the women’s dresses – suknie kobiet

the women’s changing room – przebieralnia dla kobiet

the children’s pencils – ołówki dzieci

the children’s book – książka dla dzieci

 

(3) w liczbie mnogiej do rzeczowników zakończonych na s, dodajemy tylko apostrof (‘).

our parents’ house – dom naszych rodziców

teachers’ room – pokój nauczycielski

the students’ holidays – wakacje studentów

boys’ mum – mam chłopców

 

Uwaga: Przy nazwiskach zakończonych na s, obie formy są poprawne, czyli możemy dodać sam apostrof (‘) albo ‘s.

Mr. Jones’ wife

Mr. Jones’s wife

żona Pana Jonsa

Dickens’ books

Dickens’s books

książki Dickensa

 

(4) do rzeczowników złożonych i tytułów złożonych z kilku wyrazów oznaczających jedno pojęcie, dodajemy apostrof (‘) i –s do ostatniego członu zwrotu.

my father-in-law’s pen – pióro mojego teścia

my mother-in-law’s idea – pomysł mojej teściowej

editor-in-chief’s article – artykuł redaktora naczelnego

the Prince od Wales’s palace – pałac księcie Walii

 

(5) gdy mówimy o czymś co należy do więcej niż jednej osoby i łączymy ich nazwy spójnikiem and, to dodajemy na końcu apostrof (‘) i –s.

Dorothy and Andrew’s parents – rodzice Doroty i Andrzeja.

Susan and Mark’s house – dom Susan i Marka [jeden wspólny dom Susan i Marka]

Susan’s and Mark’s houses – domy Susan i Marka [Susan i Mark mają dwa oddzielne domy]

 

(6) gdy mówimy o rzeczownikach nieżywotnych, używamy konstrukcji polegającej na postawieniu przyimka of po rzeczowniku.

the end of the film – koniec filmu

the front of the house – przód domu

the begining of the story – początki historii

the back of the car­ – tył samochodu

the walls of the room – ściany pokoju

the capital of Poland – stolica Polski

the centre od city – centrum miasta

the door of the classroom – drzwi sali lekcyjnej

 

Uwaga: Kiedy mówimy o organizacjach, prawidłowe jest użycie obu form.

the company’s name

the name of the company

nazwa firmy

 

Konstrukcję dopełniacza saksońskiego ‘s, używa się także w wyrażeniach:

(1) określających czas.

last Friday’s newspaper – gazeta z zeszłego piątku

today’s newspaper – dzisiejsza gazeta

a two weeks’ holiday – dwutygodniowy urlop

a two days’ journey – dwudniowa podróż

a five minutes’ drive – pięć minut jazdy

a five miles’ distance – odległość pięciu mil

 

(2) przy nazwach krajów, miast, mórz, rzek czy planet i gwiazd.

Germany’s industry – przemysł niemiecki

Paris’ parks – parki paryskie

the Mississippi’s floods – wylewy rzeki Mississippi

the Baltic’s fleets – floty Bałtyku

the sun’s eclipse – zaćmienie słońca

 

(3) przy nazwach sklepów, gabinetów i biur, gdzie rzeczownik może funcjonować bez drugiego rzeczownika.

the baker’s – piekarnia (zamiast the baker’s shop)

the butcher’s – sklep mięsny (zamiast buther’s shop)

the dry-cleaner’s – pralnia chemiczna

the florist’s – kwiaciarnia (zamiast the florist’s shop)

the greengrocer’s – warzywniak (zamiast the greengrocer’s shop)

the grocer’s – sklep spożywczy (zamiast the grocer’s shop)

the doctor’s – gabinet lekarski (zamiast the doctor’s surgery)

the chemist’s – apteka

the hairdresser’s – fryzjer

the optical’s – optyk

the travel agent’s – biuro podróży (zamiast the travel agent’s office)

the vet’s – weterynarz (zamiast the vet’s surgery)

 Prześlij link znajomym na:
1751