B. Czasy gramatyczne (Tenses)

Czas Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Czas Present Simple to gramatycznie najprostszy czas w języku angielskim. Czasu tego używamy aby powiedzieć o przyzwyczajeniach, o tym co zwykle się dzieje i jak często się to zdarza. Czas Present Simple stosujemy także aby wyrazić jakąś prawdę, czy ogólną zasadę uważaną za prawdziwą, a także w odniesieniu do przyszłości, kiedy mówimy o rozkładach jazdy, harmonogramach, bądź planach zajęć. Czytaj dalej »

Czasownik to be w Present Simple

Czasownik posiłkowy to be posiada trzy odmiany ( am / is / are ) w czasie teraźniejszym Present Simple. Czytaj dalej »

Czas Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Czas Present Continuous używamy aby opowiedzieć o czynnościach, które dzieją się w chwili gdy o nich mówimy, a także w sytuacjach tymczasowych, które niekoniecznie odbywają się w momencie, kiedy o nich wspominamy. Czas Present Continuous stosujemy również w odniesieniu do czynności i planów, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości, oraz do opisywania zachodzących zmian zarówno na świecie jak i w naszym otoczeniu. Czytaj dalej »

Czas Past Simple – czas przeszły dokonany

Czas Past Simple używamy aby opisać czynności, sytuacje i zdarzenia, które wydarzyły się w przeszłości i są zakończone. W zdaniach w czasie Past Simple przeszłość jest bardzo często określana, aczkolwiek z różnym stopniem dokładności. Czytaj dalej »

Czasownik to be w Past Simple

Czasownik posiłkowy to be posiada dwie odmiany ( was / were ) w czasie przeszłym Past Simple. Czytaj dalej »

Czas Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Czas Past Continuous używamy aby opisać czynności lub wydarzenia, które trwały w określonym momencie lub przez dłuższy czas w przeszłości. Czas Past Continuous stosujemy również, gdy opowiadamy o czynnościach, które odbywały się równocześnie, lub gdy jedna czynność została przerwana lub zakłócona w trakcie jej trwania przez inną czynność lub wydarzenie (wówczas w konstrukcjach zdaniowych występują dwa czasy: Past Simple oraz Past Continuous). Czytaj dalej »

Czas Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Czas Present Perfect jest dość trudnym dla nas czasem gramatycznym, nie ma on swojego odpowiednika w języku polskim. Wiąże się to z tym, że każde zdanie wyrażone w tym czasie mówi nam coś o teraźniejszości, a zarazem o przeszłości – należy pamiętać, w jakich sytuacjach należy go używać. W języku polskim czas Present Perfect tłumaczy się za pomocą czasu przeszłego. Czas Present Perfect używamy aby opisać czynności i wydarzenia zakończone, mające miejsce w niedalekiej lub niesprecyzowanej przeszłości, których skutki sięgają teraźniejszości. Czasu tego użyjemy również w przypadku okresu, który rozpoczął się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, a także w przypadku czynności i wydarzeń, które kilkakrotnie się powtarzały w tym okresie lub trwają nieprzerwanie do czasu obecnego. Czytaj dalej »

Czas Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

Czas Present Perfect Continuous podobnie jak czas Present Perfect nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, każde zdanie zatem mówi nam coś o teraźniejszości i przeszłości. W języku polskim czas Present Perfect Continuous tłumaczy się za pomocą czasu przeszłego oraz teraźniejszego. Czas Present Perfect Continuous używamy aby opisać czynności i wydarzenia niezakończone, mające miejsce w niedalekiej przeszłości, których skutki sięgają teraźniejszości. Czasu tego używamy również w odniesieniu do czynności i wydarzeń, które rozpoczeły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej lub właśnie się zakończyły, ale ciągle dają się odczuć ich konsekwencje. Czytaj dalej »

Czas Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Czas Past Perfect nie jest zbyt często stosowany w języku używanym na co dzień. Czasu tego używamy do opisywania czynności i wydarzeń zakończonych, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości. Zachodzi tutaj konieczność użycia dwóch czasów obok siebie – czasu Past Perfect, aby opisać czynność/wydarzenie wcześniejsze, oraz czasu Past Simple, aby opisać czynność/wydarzenie późniejsze. Czas Past Perfect stosujemy również aby opisać czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości. Czytaj dalej »

Czas Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Czas Past Perfect Continuous używamy aby opisać czynności i wydarzenia (zwykle długotrwałe), które trwały już jakiś czas przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości (i zakończyły się lub nie tuż przed tą czynnością/wydarzeniem). Czasu tego użyjemy także w odniesieniu do czynności i wydarzeń, które rozpoczeły się w przeszłości, a ich skutek dało się jeszcze odczuć przez jakiś czas w przeszłości. Czytaj dalej »

Konstrukcja be going to

Konstrukcja be going to nie jest czasem gramatycznym, aczkolwiek spełnia jego funkcję. Konstrukcji be going to używamy, gdy mówimy o wcześniej podjętych planach i zamiarach na przyszłość, a także jest stosowana do opisu czynności lub wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości w wyniku zachodzącej sytuacji teraźniejszej. Czytaj dalej »

Czas Future Simple – czas przyszły prosty

Czas Future Simple używamy do opisywania czynności i wydarzeń przyszłych, zwłaszcza do wyrażania przypuszczeń na temat przyszłości. Czasu tego używamy również do wyrażania decyzji podjętych w chwili mówienia oraz wyrażania propozycji lub próśb w uprzejmy sposób. Czytaj dalej »

Czas Future Continuous – czas przyszły niedokonany

Czas Future Continuous używamy, aby opisać czynności, które będą trwały w danym momencie w przyszłości. Czytaj dalej »

Czas Future Perfect – czas przyszły dokonany

Czas Future Perfect używamy, aby opisać czynności, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości. Czytaj dalej »

Czas Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czas Future Perfect Continuous używamy, aby opisać czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu. Czytaj dalej »